Вебінар для вчителів румунської, словацької та чеської мов

2 роки ago admin 0

22 вересня 2022 року відбувся вебінар для вчителів румунської, словацької та чеської мов „Розвиток предметних компетенцій вчителів румунської, словацької та чеської мов”.

У роботі вебінару взяли участь: автор підручників та програм з румунської мови Криган С.Г., методист Чернівецької філії Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Герзанич М.М., Шабаш Н.М. укладачі модельних програм зі словацької мови, словацької та зарубіжної літератури для 5-6 класів.

Під час вебінару розглядались питання: розвиток професійних компетентностей вчителя в ракурсі методичних рекомендацій, щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі /5 класах ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції „Нова українська школа”; аналіз Модельної навчальної програми – документу, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмету (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством; методика проведення уроків румунської, словацької та чеської мови та інтегрованого курсу румунська, словацька та зарубіжна література в ракурсі Нової української школи у 5 класах; особливості організації освітнього процесу у першому (адаптованому) циклі /5 класах закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції НУШ; компетентнісний підхід організації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу; національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; календарно-тематичного планування; доцільність забезпечення наступності навчання, проведення на початку навчального року діагностування націленого на виявлення рівня досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти на рівні 4 класу; розроблення календарно-тематичного планування; формувальне оцінювання як важливий засіб підтримки учнів у навчанні; педагогіка партнерства як напрям модернізації освіти та основа НУШ: напрями педагогіки, що включає систему методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особисто.

Джерело: Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти