Обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами: що це означає для бізнесу?

6 місяців ago admin 0


У період глобалізації міжнародний обмін податковою інформацією набуває особливої актуальності, враховуючи сучасні тенденції впровадження повного комплексу рекомендацій ОЕСР, імплементацію Плану BEPS.

Метою такого обміну є забезпечення дотримання платниками податків єдиних прозорих податкових правил для запобігання ухиленню від сплати податків транснаціональним бізнесом.

При відпрацюванні питань трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування обмін податковою інформацією з компетентними органами зарубіжних країн є важливим і дієвим інструментом захисту економічних інтересів держави та засобом блокування подвійного чи дискримінаційного оподаткування.

Переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів: Республіки Кіпр – 32 %, Швейцарії – 18 %, Великобританії – 9 %, Німеччини та Люксембургу – по 7 %, Нідерландів, Італії та Іспанії – по 5 %, інших країн – 12 %.

Аналіз отриманої інформації за результатами такого обміну – інструмент для підтвердження або спростування  наявності ризиків у платників податків при дотриманні ними вимог податкового законодавства.

Державна податкова служба України безперервно працює у напрямі удосконалення механізмів обміну інформацією з іноземними компетентними органами за напрямом «Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування», що є актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та важливість дотримання положень податкового законодавства, міжнародних конвенцій з питань усунення подвійного оподаткування та адміністративної допомоги в податкових справах.

Пресслужба Державної податкової служби України