Порядок надання контролюючими органами звітності органам місцевого самоврядування

7 місяців ago admin 0


Який порядок надання (за якою формою) контролюючими органами звітності в розрізі платниківподатків (на запит за формою J1604003) та звітності у розрізі джерел доходів органам місцевого самоврядування?

Відповідно до абзаців четвертого – сьомого п.п. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:

про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях – щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, – щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

Звітність у розрізі платників податків надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту.

Порядок надання звітності в розрізі платників податків органам місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.11.2020 № 723 зі змінами та доповненнями, визначає механізм надання контролюючими органами органам місцевого самоврядування звітності в розрізі платників податків та звітності у розрізі джерел доходів.

Запит про надання звітності в розрізі платників податків (далі – Запит) – запит органу місцевого самоврядування, який подається до контролюючого органу в електронній формі засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет) з метою отримання інформації щодо показників звітності в розрізі платників податків (абзац третій п. 3 Порядку № 723).

Пунктом 5 Порядку № 723 встановлено, що Запит за відповідний звітний період подається органом місцевого самоврядування до контролюючого органу з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями, від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями один раз у період, який відповідає місяцю (кварталу) для надання такої звітності.

На Запит органу місцевого самоврядування накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи такого органу.

У Запиті зазначаються такі дані:

реєстраційний номер та дата (число, місяць, рік) Запиту;

код за КАТОТТГ органу місцевого самоврядування;

період, за який запитується інформація.

Контролюючий орган забезпечує автоматизовану обробку отриманих запитів, формує та надає органу місцевого самоврядування (заявнику) – звітність у розрізі платників податків протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту (абзац перший п. 6 Порядку № 723).

Звітність у розрізі платників податків та звітність у розрізі джерел доходів, з накладеним кваліфікованим електронним підписом посадової (уповноваженої) особи контролюючого органу, стає доступною відповідному органу місцевого самоврядування у приватній частині Електронного кабінету після проходження електронної ідентифікації онлайн у встановленому порядку (абзац другий п. 6 Порядку № 723).

Згідно з абзацами першим і другим п. 7 Порядку № 723 у разі коли на дату отримання Запиту звітний період запитуваної інформації не настав або відсутня інформація за відповідним Запитом органу місцевого самоврядування, контролюючий орган повідомляє орган місцевого самоврядування про відсутність такої інформації.

Повідомлення про відсутність інформації із зазначенням дати і номера Запиту надсилається органу місцевого самоврядування у строк, який не перевищує двадцяти робочих днів з моменту отримання контролюючим органом запиту.

Для отримання звітності в розрізі платників податків та звітності у розрізі джерел доходів посадовій (уповноваженій) особі органу місцевого самоврядування необхідно здійснити наступне:

1) Ввійти з використанням кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи органу місцевого самоврядування до приватної частини Електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС. Після ідентифікації будуть доступними дві вкладки:

звітність у розрізі джерел доходів;

звітність у розрізі платників податків.

2) Надіслати Запит за формою J1604003 та отримати квитанцію за формою 2.

Датою квитанції за формою 2 є дата прийняття Запиту до розгляду контролюючим органом (територіальним органом ДПС).

3) Отримати звітність у розрізі платників податків протягом 20 робочих днів з дати прийняття контролюючим органом (територіальним органом ДПС) Запиту, яка буде доступна у вкладці «Звітність в розрізі платників податків» станом на 01 число наростаючим підсумком з початку року.

При цьому, у разі коли на дату отримання Запиту звітний період запитуваної інформації не настав або відсутня інформація контролюючим органом (територіальним органом ДПС) надсилається довідка про відсутність інформації за формою J1704003.

Слід зазначити, що звітність у розрізі джерел доходів:

про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів доступна (без надсилання запиту) у вкладці «Звітність у розрізі джерел доходів», яка надходить щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, станом на 01 число наростаючим підсумком з початку року;

про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання доступна (без надсилання запиту) у вкладці «Звітність у розрізі джерел доходів», яка надходить щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

ДПС у Закарпатській області