Платникам про обчислення рентної плати за спеціальне використання води

4 місяці ago admin 0


Чи вважається для обчислення рентної плати за спеціальне використання води понадлімітним використання води на підставі дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами, строк дії якого закінчився у період дії карантину (до впровадження воєнного стану) або у період воєнного стану?

Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок Рентної плати та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють Рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається, зокрема в Дозволах ставок Рентної плати та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють Рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води, встановлених лімітів використання води, ставок Рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

За відсутності у водокористувача Дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води Рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

За понадлімітне використання води Рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками Рентної плати та коефіцієнтами.

Відповідно до частини першої ст. 49 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР зі змінами та доповненнями спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі Дозволу.

Дозвіл видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (частина друга ст. 49 ПКУ).

У Дозволі встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин (частина двадцять перша ст. 49 ВКУ).

Водночас, п. 2 прим. 1 ст. 11 Закону України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями встановлено, що документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 встановлено, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 19.12.2020 до 30.06.2023 року на території України установлено карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також, п.п. 5 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» зі змінами та доповненнями визначено, зокрема, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

Тобто, у разі закінчення строку дії Дозволу у період дії карантину (до впровадження воєнного стану), Дозволи вважаються чинними на цей період та впродовж трьох місяців з дня закінчення карантину. У разі закінчення строку дії Дозволу у період воєнного стану, Дозволи вважаються чинними на цей період та впродовж трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Тому, використання води, на підставі таких Дозволів із встановленими в них лімітами, не вважається понадлімітним.

У разі перевищення встановленого у Дозволі річного ліміту використання води Рентна плата обчислюється і сплачується у відповідності до п.п. 255.11.13 п. 255.11 ст. 255 ПКУ у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок Рентної плати та коефіцієнтів.

ДПС у Закарпатській області