Депутати облради схвалили надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів у сфері туризму Закарпаття

11 місяців ago admin 0

У ході другого пленарного засідання 10-ї сесії обласні обранці прийняли рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми  розвитку туризму і курортів  у  Закарпатській області на 2016 – 2020 роки».

Програма  доповнена двома розділами. Один стосується Порядку використання коштів цієї Програми для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проектів, заходів) у сфері туризму та курортів, інший –  Положення про конкурсну комісію з визначення таких програм (проектів, заходів),  для виконання яких  і надається фінансова підтримка.

Порядок установлює процедуру організації, проведення Конкурсу та моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу. Фінансова ж підтримка за рахунок коштів обласного бюджету надається для реалізації програм загальнообласного рівня у сфері туризму та курортів.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства мають подати організаторові конкурсу конкурсні пропозиції.

Зазначається, що  інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій у друкованій та електронній формах.

Конкурсна пропозиція повинна містити: заяву про участь у конкурсі, складену за формою із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства; копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення); опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для їх реалізації .

В ухваленому документі також наголошується, що  організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менше як сім осіб та затверджує її персональний склад.

Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент роботи. А її  рішення розміщуються протягом трьох робочих днів на власному веб-сайті організатора конкурсу. У разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції.

Конкурс проводитиметься у три етапи. На першому – члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції та приймають  рішення про участь у другому етапі конкурсу.

На другому – проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому – члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями: відповідність програми її меті; реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів і результативних показників з виконання;  ефективність використання бюджетних коштів  та очікуваних результатів виконання програми (проекту, заходу);рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, досвід провадження діяльності у відповідній сфері тощо.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій та складає рейтинг конкурсних пропозицій.

Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на веб-сайті організатора конкурсу.

Протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання кожної програми (проекту, заходу).

  Прес-служба Закарпатської облради