Закарпатські обранці розглянуть, як виконувалася Програма розвитку дошкільної освіти у краї до 2017 року

6 років ago admin 0

У заключному звіті наголошується, що Програму розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року було прийнято на виконання вимог чинного законодавства України.

Мета Програми – розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.

Відповідно до завдань і заходів Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року разом із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводилася робота щодо розширення мережі та поліпшення якості дошкільної освіти.

Як результат, на рівні області відзначаємо певні позитивні тенденції. Так, якщо у 2012 році в області функціонували 557 закладів дошкільної освіти, то за станом на 31 грудня 2017 року їх мережа в області становила 595 закладів.

В області вдалося створити умови для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти, розширити мережу закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності; зміцнити навчально-методичну та матеріально-технічну бази закладів; забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних та особливих потреб; провести відповідні заходи для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства.

Зокрема, у 2017 році створено 981 місце у закладах дошкільної освіти. Реорганізовано зі створенням дошкільних відділень 3 заклади на 200 місць, відкрито один заклад приватної форми власності на 15 місць, відновлено роботу одного закладу дошкільної освіти на 176 місць, відкрито 27 додаткових груп для 590 дітей. Функціонує 595 закладів дошкільної освіти, у яких здобувають освіту понад 48 тис. вихованців.

Закладами дошкільної освіти різних типів та форм власності за оперативними даними станом на 31 грудня 2017 року охоплено 83,5 % дітей віком від 3 до 5 років (2016 – 78 відс., 2015 – 73,9 відс. та 2014 – 76,2 відс. ). Усіма формами дошкільної освіти охоплено 86,5 % дітей цього віку, а дітей старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років – 98 відс. (2016 – 98 від., 2015 – 86,6 відс. та  2014 – 89,7 відс.), а усіма формами – 100 відс.

Спостерігається позитивна динаміка охоплення закладами дошкільної освіти дітей 5-ти років у відсотках до чисельності населення відповідного віку. Торік (у порівнянні з 2012 роком) чисельність дітей у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць зменшилась із 136 осіб до 113. Однак усе ще спостерігається перевантаження груп дітьми. Для покращення ситуації органи управління освітою і надалі вживатимуть дієві заходи щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти за рахунок будівництва нових закладів різних типів та форм власності, реконструкцій приміщень, відкриття груп на базі вільних приміщень закладів загальної середньої освіти тощо.

На виконання Плану дій на 2017 — 2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку (розпорядження КМУ від 06.12.2017 №871-р) та з метою забезпечення права кожної дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти в області розроблено регіональний план створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти на 2017 – 2019 роки, яким у 2018 році передбачено додатково створити 1525 місць.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становив  212,07 млн грн, у тому числі: за рахунок обласного бюджету – 56,08 млн грн; за рахунок місцевих бюджетів – 155,92 млн грн; за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством, – 0,07 млн гривень. Обсяг фінансування Програми уточнювався  щороку під час складання проекту обласного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

З обласного бюджету на виконання завдань і заходів Програми спрямовувались кошти на модернізацію матеріальної бази закладів та для проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу „Кращий дошкільний навчальний заклад” .

Реалізація завдань Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року була спрямована на забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; створення умов для обов’язкового здобуття якісної дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку; розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо); упровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їм комп’ютеризації з підключенням до Інтернету; підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, налагодження вітчизняного виробництва навчально-методичного, ігрового обладнання й дидактичних засобів навчання в обсязі, необхідному для задоволення потреб дошкільних навчальних закладів.

Прес-служба Закарпатської облради