Чи враховуються при обчисленні бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості об’єкти, що розташовані на територіях активних бойових дій?

2 тижні ago admin 0


Податківці роз’яснюють, чи враховуються при обчисленні бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості (їх часток), що перебувають у власності ФО, об’єкти, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Положеннями п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб.

Відповідно до п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ) обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Згідно з п.п. 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, збільшується на 25000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Підпунктом 69.22 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначені умови та порядок, за яких податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не нараховується та не сплачується, зокрема, за об’єкти житлової/нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, в умовах воєнного стану.

Крім того, з врахуванням п.п. 1 п.п. 26.1 п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи, яка проживає на материковій частині території України, розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Враховуючи зазначене, при обчисленні бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості (їх часток), що перебувають у власності фізичних осіб враховуються об’єкти, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, оскільки базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб.

ДПС у Закарпатській області