Щодо заповнення та подання контролюючою особою Звіту про КІК і додатку КІК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3 місяці ago admin 0


Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області інформують, чи подається та яким чином заповнюється контролюючою особою Звіт про КІК і додаток КІК до рядка 06.1 КІК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо прибуток КІК звільнений від оподаткування згідно ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Пунктом 39 прим. 2.5 ст. 39 прим 2 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК).

Зокрема, контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про КІК до контролюючого органу одночасно з поданням, зокрема, річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності КІК подаються разом із річною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Умови звільнення від оподаткування прибутку КІК регламентовано п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Так, підпунктом 39 прим. 2.4.2 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ визначено, що скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання умов визначених п.п. 39 прим. 2.4.1 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Відповідно до абзаців першого – третього п.п. 39 прим. 2.4.2 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ незалежно від виконання умов, передбачених п.п. 39 прим. 2.4.1 п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн. євро на кінець звітного періоду;

КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік /бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК відповідно до положень п.п. 39 прим. 2.3.2 п. 39 прим. 2.3 ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Отже, звільнення від оподаткування прибутку КІК можливе при дотриманні вимог, визначених п. 39 прим. 2.4 ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Водночас при звільненні від оподаткування в обов’язковому порядку подається Звіт про КІК (повний) з відображенням умов такого звільнення та додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та фінансових показників у рядках 01 – 06, в яких проставляється нуль.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

Наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту про КІК, скорочену форму Звіту про КІК та Порядок заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту про КІК і подання до контролюючого органу (далі – Порядок № 254).

Розрахунок скоригованого прибутку КІК здійснюється окремо по кожній КІК.

У Звіті про КІК та в Порядку № 254 чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення. Отже, графи Звіту про КІК, в яких є показники для декларування підлягають заповненню. Графи 1 – 2, 4 – 9, 11 – 17, 21 – 26 та 35 Звіту про КІК – є обов’язковими для заповнення.

Графи 25.1-25.3, 26 Звіту про КІК містять числове поле та заповнюються в гривнях без копійок. При цьому, значення в графах можуть бути як додатними так і від’ємними або дорівнювати нулю.

Умови, на підставі яких/якої оподаткований прибуток КІК звільняється від оподаткування, платник податку – контролююча особа відображає у графі 28 Звіту про КІК, у такому випадку у графах 25.1 – 25.3 та 26 Звіту про КІК проставляється нуль та відповідно не подаються додатки до Звіту К, ЦП та ТЦ.

Водночас ст. 39 прим. 2 ПКУ не встановлює окремих правил або послаблень для платника податку – контролюючої особи щодо не відображення у Звіті про КІК інформації, визначеної, зокрема, п.п. е), є), ж), и) 39 прим. 2.5.3 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ, а отже така інформація підлягає відображенню у відповідних графах Звіту про КІК (графи 29 – 34 Звіту про КІК).

ДПС у Закарпатській області