Як представнику уповноваженому одним із батьків подати Облікову картку за формою № 1ДР?

1 місяць ago admin 0


Як представнику уповноваженому одним із батьків подати Облікову картку за ф. № 1ДР та отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО малолітньої особи (до 14 років)?

Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка за ф. № 1ДР) (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Якщо малолітня особа (до 14 років) зареєстрована в ДРФО, необхідно подати до відповідного контролюючого органу Заяву про внесення змін до ДРФО за формою № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) (додаток 12) (п. 1 розд. IX Положення № 822).

Облікові картки за ф. № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) / Заяви за ф. № 5ДР подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (п. 4 розд. VII та п. 7 розд. IX Положення № 822).

Облікова картка за ф. № 1ДР/Заява за ф. № 5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО / внесення змін до ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії (п. 3 розд. VII та п. 1 розд. IX Положення № 822).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО / внесення змін до ДРФО/видачу документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії (п. 9 розд. VII Положення № 822).

Враховуючи викладене, для реєстрації малолітньої особи у ДРФО/внесення змін до ДРФО/отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, представнику необхідно подати до контролюючого органу такі документи:

Облікову картку за ф. № 1ДР/Заяву за ф. № 5ДР;

копію свідоцтва про народження дитини;

документ, що посвідчує особу довірителя (одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника)), або його ксерокопії (з чітким зображенням);

документ, що підтверджує інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) довірителя (одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника));

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) дитини подається лише за наявності такого документа або якщо задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) дитини відрізняється від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків;

довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку (одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника)) на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО та видачу документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії;

документ, що посвідчує особу такого представника.

ДПС у Закарпатській області