З якого періоду, як та яку податкову звітність подають ЮО при отриманні скоригованого прибутку КІК?

1 місяць ago admin 0


З якого періоду, яким чином та яку податкову звітність подають ЮО, що обрали спрощену систему оподаткування, та є платниками податку на прибуток при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК) (у т. ч. якщо фінансовий рік компанії відрізняється від календарного)?

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку на прибуток підприємств при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), що оподатковується в порядку, визначеному ст. 39 прим. 2 та розд. ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку КІК звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.

Контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) до контролюючого органу одночасно з поданням, зокрема, річної Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання, зокрема, річної Декларації, такі копії фінансової звітності КІК подаються разом із річною Декларацією за наступний звітний (податковий) період.

У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання річної Декларації, така контролююча особа подає Звіт за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені п.п. «а» – «в» п.п. 39 прим. 2.5.3 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ.

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну Декларацію. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Пунктом 54 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку КІК протягом перехідного періоду, зокрема:

першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати Звіт за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної Декларації за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників Декларації за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Форми Звіту, скороченого Звіту та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254.

Форма Декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів розміщені електронні форми Звіту, скороченого Звіту та Декларації.

Юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування при отриманні скоригованого прибутку КІК, засобами електронного зв’язку в електронній формі до контролюючого органу одночасно з річною Декларацією подають:

повний Звіт разом із завіреними належним чином копіями фінансової звітності КІК. При цьому у рядку 06.1 КІК Декларації відображається сума податку на прибуток КІК, а детальний розрахунок наводиться у додатку КІК до рядка 06.1 КІК Декларації або скорочений Звіт (якщо фінансовий рік КІК відрізняється від календарного), який містить лише ідентифікаційні дані КІК, розмір частки контролера та структуру володіння часткою. При цьому додаток КІК до рядка 06.1 КІК Декларації та рядок 06.1 КІК Декларації не заповнюються.

Якщо було подано скорочений Звіт, то Звіт за повною формою разом з копіями фінансової звітності КІК необхідно подати до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. Разом з цим при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, така особа подає уточнюючу Декларацію з заповненням рядка 06.1 КІК, значення якого переноситься з додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації.

ДПС у Закарпатській області