Актуально для платників податку на прибуток на особливих умовах – резидентів Дія Сіті

2 місяці ago admin 0


Податківці роз’яснюють, за яким кодом бюджетної класифікації повинен сплатити податок на прибуток резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах, який в середині року перейшов з загальної системи оподаткування із застосуванням базового річного звітного періоду, та у рядку 19 річної Податкової декларації з податку на прибуток підприємств задекларував загальну суму податку на прибуток за результатами діяльності як на загальній системі оподаткування, так і на особливих умовах оподаткування як резидента Дія Сіті (або задекларував суму податку на прибуток тільки за результатами діяльності на загальній системі оподаткування).

Резидент Дія Сіті – платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах (далі – резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах), – резидент Дія Сіті, який у порядку, передбаченому п. 141.10 ст. 141 ПКУ, обрав або перейшов на відповідний режим оподаткування. Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на особливих умовах.

Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до п.п. 141.10.1 п. 141.10 ст. 141 ПКУ, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті (абзац перший п.п. 141.10.2 п. 141.10 ст. 141 ПКУ).

Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах встановлено п. 137.10 ст. 137 ПКУ.

Зокрема, п.п. 137.10.1 п. 137.10 ст. 137 ПКУ визначено, що резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах самостійно визначають суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. Податок, що підлягає сплаті до бюджету резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах, визначається з урахуванням положень, передбачених п. 135.2 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 ПКУ та п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ. Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах не визначають окремо об’єкт оподаткування, передбачений п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року (п.п. 137.10.3 п. 137.10 ст. 137 ПКУ).

Податкові зобов’язання резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах визначаються у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Декларація).

Згідно з п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та найменування податків та зборів. Зокрема для сплати податку на прибуток підприємств визначено код бюджетної класифікації 11020000, зокрема:

11021000 – податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники;

11023000 – податок на прибуток підприємств на особливих умовах, що сплачується резидентами Дія Сіті.

Отже, після переходу в середині року з загальної системи оподаткування із застосуванням базового річного звітного періоду резидент Дія Сіті як платник податку на особливих умовах подає Декларацію за податковий (звітний) рік, в якій відображаються результати діяльності при перебуванні на загальній системі оподаткування та здійснюються в цій же Декларації обрахування податку на прибуток, що підлягає сплаті за рік, як резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах.

Оскільки Декларація за податковий (звітний) період – рік подається резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, то сплата податку на прибуток здійснюється на код бюджетної класифікації 11023000, у т. ч. якщо в Декларації задекларовано тільки суму податку на прибуток за результатами діяльності на загальній системі оподаткування.

ДПС у Закарпатській області