Порядок заповнення платником заголовної частини Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2 місяці ago admin 0


Який порядок заповнення заголовної частини Податкової декларації з податку на прибуток підприємств платником податку на прибуток – КУА, яка здійснює управління активами одного або кількох ІСІ при поданні за себе та ІСІ?

Інститути спільного інвестування (далі – ІСІ) – інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства.

Правові та організаційні основи діяльності ІСІ регулюються Законом України від 05 липня 2012 року № 5080 «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон № 5080).

Реєстрація ІСІ здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) шляхом внесення відомостей про ІСІ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду (абзац перший частина перша ст. 6 Закон № 5080).

Згідно з частиною першою ст. 63 Закону № 5080 компанія з управління активами (далі – КУА) – це господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

КУА здійснює управління активами ІСІ.

КУА може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ (частина п’ята ст. 63 Закону № 5080).

ІСІ – корпоративний або пайовий фонд (п. 10 частина перша ст. 1 Закону № 5080).

Відповідно до частини першої ст. 43 Закону № 5080 бухгалтерський і податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, які проводяться КУА через пайовий фонд, здійснюється КУА окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності й обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають у її управлінні.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Декларація).
 Декларація складається та подається платником податку на прибуток підприємств – КУА за результатами своєї господарської діяльності та окремо по кожному ІСІ без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону № 5080.

Отже, при заповненні заголовної частини Декларації у полях 4 – 6 та 8 зазначається інформація згідно з реєстраційними документами КУА як платника податку на прибуток – юридичної особи.

У разі подання Декларації КУА за результатами діяльності ІСІ, додатково заповнюється поле 9 та 10:

у полі 9 «Повне найменування інституту спільного інвестування» зазначається повне найменування і реєстраційний код такого ІСІ (за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку);

у полі 10 «Особливі відмітки» проставляється позначка «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи».

ДПС у Закарпатській області