Які дії платника у разі прийняття Комісією контролюючого органу рішення про неврахування таблиці даних платника податку?

11 місяців ago admin 0


Право подання до ДПС платниками ПДВ таблиці даних платника податку (далі – Таблиця) передбачено п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (зі змінами) (далі – Постанова № 1165).

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку).

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон України № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) (п. 16 Порядку).

Відповідно до п. 19 Порядку комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування Таблиці, врахованої відповідно до пункту 16 або 18 Порядку, що надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог ПКУ, Законів України № 851 та № 2155, якщо:

стосовно платника податку прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку (додаток 4), визначених у пунктах 1 – 5 додатка 1;

до контролюючого органу надійшла податкова інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з Державним класифікатором, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України, яка свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку.

У рішенні про неврахування таблиці даних платника, у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платника податку, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/ умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

У разі прийняття рішення про неврахування Таблиці комісією регіонального рівня – платник податку має право оскаржити його в адміністративному порядку відповідно до п.56.1. ст. 56 ПКУ.

У разі прийняття рішення про неврахування Таблиці комісією центрального рівня – дане рішення може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до п. 56.1. ст. 56 ПКУ.

Разом з тим платник податку не обмежений в праві повторного направлення до ДПС Таблиці з поясненнями за встановленою формою згідно з додатком 5 до Порядку для розгляду комісією регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку (далі – Порядок розгляду скарг), затверджено Постановою № 1165.

Відповідно до п. 3 Порядку розгляду скарги скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги задовольняє її та скасовує рішення комісії регіонального рівня або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

Таким чином, у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про неврахування Таблиці, платник податку має можливість повторно подати до ДПС Таблицю на розгляд відповідно до п. 12 Порядку або оскаржити рішення про неврахування до комісії центрального рівня.

Якщо комісією центрального рівня не задоволено скаргу на рішення комісії регіонального рівня про неврахування Таблиці, то платник має право або подати Таблицю для розгляду повторно відповідно до п. 12 Порядку або оскаржити дане рішення в судовому порядку.

ДПС у Закарпатській області