Щодо відображення суми податків, зборів та ЄСВ, сплачених на рахунки через банківську установу

4 місяці ago admin 0


У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області звертають увагу на те, якою датою в ІКП відображаються суми податків, зборів та єдиного внеску, сплачені на бюджетні (небюджетні) рахунки через банківську установу (систему електронних платежів НБУ).

Відповідно до ст. 43 Закону України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги» (із змінами та доповненнями) надавач платіжних послуг зобов’язаний прийняти до виконання надану ініціатором та оформлену належним чином платіжну інструкцію:

у той самий операційний день, якщо платіжна інструкція надійшла до нього протягом операційного часу;

не пізніше наступного операційного дня, якщо платіжна інструкція надійшла до нього після закінчення операційного часу.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 16.09.2021 року № 93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO20022 у платіжній інфраструктурі України» банки України та Казначейство з 01.04.2023 виконують міжбанківські платіжні операції через систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) нового покоління – СЕП-4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи 24/7 без зупинення роботи СЕП із виконання міжбанківських платіжних операцій.

Відповідно до п. 5 Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2016 № 621 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 р. за № 1115/29245, Казначейство формує та передає до ДПС щодня в цілодобовому режимі інформацію про проведені транзакції з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображено інформацію про надходження у гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, що відкриті в установах банків, в актуальному стані.

Відповідно до п. 1 розд. ІV Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2016 № 54 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 р. за № 330/28460, Казначейство формує та передає до ДПС щодня в цілодобовому режимі інформацію про проведені транзакції з рахунків 3556 територіальних органів ДПС в актуальному стані.

Інформація про надходження податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на бюджетні/небюджетні рахунки, отримана ДПС від Казначейства, відображається в інтегрованих картках платників (далі – ІКП), які з метою обліку нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів відкриваються та ведуться територіальними органами ДПС за кожним платником та кожним видом платежу згідно з Порядком ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5 (далі – Порядок № 5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 р. за № 321/35943.

Відповідно до п. 2 підрозд. 2 розд. ІІІ Порядку № 5 надходження таких платежів відображаються в ІКП датою зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі.

Таким чином, сплачені платниками суми податків, зборів, платежів та єдиного внеску відображаються в ІКП датою їх зарахування на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі відповідної інформації Казначейства.

ДПС у Закарпатській області