Протидія рейдерству: у Раді зареєстрували новий проєкт

1 рік ago admin 0


Народні депутати пропонують вдосконалити механізми правового забезпечення непорушності права власності та інших речових прав, а також прав учасників корпоративних правовідносин, що сприятиме удосконаленню механізму протидії рейдерству. Відповідний законопроєкт № 9156-д зареєстровано 1 травня 2023 року.

Проектом пропонується:

 • зобов’язати державних реєстраторів під час проведення перевірки поданих/отриманих документів перевіряти застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації прав;

 • передбачити закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду, яким скасовується рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, на підставі якого відкрито відповідний розділ, а також за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації прав Міністерством юстиції України;

 • визначити окремою підставою для відмови у державній реєстрації встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації прав;

 • визначити що не можуть бути підставою для анулювання рішення державного реєстратора допущені ним формальні (несуттєві) помилки, які не впливають на об’єктивність, достовірність та повноту відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження;

 • уточнити правові наслідки прийняття рішення про анулювання рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав та визначити порядок відновлення прав та інтересів власників або інших правонабувачів, а також право останніх на відшкодування шкоди, завданої у разі неможливості їх відновлення;

 • передбачити, що скарга у сфері державної реєстрації прав може бути подана також з метою забезпечення уповноваженими державними органами дотримання вимог Закону України «Про санкції»;

 • уточнити положення про підписання скарги у сфері державної реєстрації,зазначивши про можливість її підписання як скаржником, так і його представником;

 • визначити правові наслідки подання скарги, яка не підписана скаржником або уповноваженою ним особою, подання скарги в електронній формі без використання належних засобів електронної ідентифікації, а також подання скарги на рішення державного реєстратора, прийняте всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції», без зазначення обставин, якими скаржник обґрунтовує недотримання чи порушення державним реєстратором відповідних санкцій. Запропоновано у таких випадках повертати скаргу скаржнику;

 • виключити положення про присічний строк для подання скарги у сфері державної реєстрації;

 • визначити правові наслідки закінчення строку розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав;

 • доповнити підстави для залишення скарги без розгляду по суті випадками наявності інформації про рішення суду, що набрало законної сили, яким скасовано оскаржувані рішення, дії або бездіяльності, а також якщо розгляд скарги не належить до компетенції Міністерства юстиції України, його територіальних органів, оскільки оскаржуване рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав, прийняті, вчинені до 1 січня 2016 року, тобто у період до надання Міністерству юстиції відповідних повноважень щодо розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Джерело @

Ліга:Закон