До уваги платників податків, які застосовують спрощену систему з особливостями оподаткування!

2 роки ago admin 0


Законом України від 03.11.2022 № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» внесено зміни, зокрема, до підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Сільськогосподарські товаровиробники, які у 2022 році набули/підтвердили статус платника єдиного податку четвертої групи, не обмежені в праві повернутися у поточному році (починаючи з 01 грудня 2022 року) на сплату єдиного податку четвертої групи.

Так, платник податку має право самостійно (шляхом подання заяви) відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, крім випадку, якщо у заяві про відмову від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

До платників податків, які відмовились від використання особливостей оподаткування, не застосовуються положення підпункту 298.8.8 пункту 298.8 статті 298 Кодексу, яким визначено обмеження щодо можливості бути повторно включеними до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після переходу на застосування іншої ставки або групи єдиного податку або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи.

Тобто платники інших податків і зборів або єдиного податку, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, з дня набрання чинності Закону мають право самостійно відмовитись від реєстрації платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки шляхом подання заяви до контролюючого органу та з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому подано таку заяву, повернутись на попередню систему оподаткування.

Пресслужба Державної податкової служби України