Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень – вересень 2022 року

2 роки ago admin 0

За січень – вересень 2022 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 16,4 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Переробна промисловість» – 14,1 %;

«Добувна промисловість i розроблення кар’єрів» – 13,2 %;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» – 11,8 %.

Найбільше зростання сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» – зростання у 2,2 раза, або  на 54,7 млрд грн;

«Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря» – зростання у 1,4 раза, або на 18 млрд грн;

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» – зростання у 1,3 раза, або на 12,9 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів»  – зростання у 1,1 раза, або на 12,5 млрд гривень.

Зменшення сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:

«Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство»  – на 24,1 %, або на 11 млрд грн;

«Переробна промисловість»  – зменшення на 21,8 %, або на 33,9 млрд грн;

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»  – на 15,7 %, або на 9,3 млрд гривень.

Пресслужба Державної податкової служби України