Як заповнюється інформація про термін дії ліцензії у звітах № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, в т.ч. якщо ліцензії безстрокові?

11 місяців ago admin 0


Відповідно до ст. 4 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481) ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються безстроково, а плата за них справляється щорічно.

Відповідно до частини третьої ст. 16 Закону № 481 суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.

Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470, зокрема: № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» (далі – Звіт № 1-РС); № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» (далі – Звіт № 2-РС); № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» (далі – Звіт № 3-РС).

Формою зазначених звітів передбачено поле для заповнення інформації про ліцензії, зокрема, для Звітів № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС передбачено заповнення інформації про реєстраційний номер ліцензії, а у Звіті № 3-РС також передбачено зазначення строку її дії.

Отже, у полі, в якому зазначаються реквізити респондента Звітів № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС суб’єкт господарювання вказує реєстраційний номер ліцензії, а у Звіті № 3-РС також зазначає строк її дії. У разі, якщо суб’єкт господарювання отримав безстрокову ліцензію, інформація про строк її дії не заповнюється.

ДПС у Закарпатській області