Затверджені нові Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин

11 місяців ago admin 0

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом від 31.03.2021 р. № 669 затвердило Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин. Вказаний наказ був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 р. за № 884/36506.

Шляхом державного регулювання визначені організаційні та технічні вимоги до маркшейдерських робіт під час відкритого та підземного способах розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництві гірничих підприємств, використанні надр у цілях, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин, а також структуру маркшейдерської служби гірничодобувного підприємства, правила ведення та зміст маркшейдерської документації, зокрема:

  • конкретизований порядок та точність виконання робіт з маркшейдерського забезпечення гірничодобувного підприємства на усіх етапах освоєння родовища рудних та нерудних корисних копалин;
  • визначена методику та точність виконання маркшейдерських знімань на поверхні та у підземних виробках сучасними електронними вимірювальними приладами, використання супутникових технологій під час створення опорних та знімальних мереж;
  • визначені вимоги щодо порядку ведення польової, обчислювальної та графічної маркшейдерської документації у електронному вигляді.

Вимоги цих Правил є обов’язковими в частині виконання маркшейдерських робіт для всіх суб’єктів господарювання та їх відокремлених структурних підрозділів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють на території України проектування, будівництво, експлуатацію, консервацію та ліквідацію підприємств з розробки рудних та нерудних корисних копалин, а також об’єктів надрокористування, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин.

Звертаємо увагу керівників суб’єктів господарювання та їх відокремлених структурних підрозділів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють на території краю проєктування, будівництво, експлуатацію, консервацію та ліквідацію підприємств з розробки рудних та нерудних корисних копалин, а також об’єктів надрокористування, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, на необхідність проходження відповідальними особами вказаних підприємств навчання з питань охорони праці  за новими  Правила виконання маркшейдерських робіт.