На Міжгірщині проходить лісовпорядкування

1 рік ago admin 0
В поточному 2020 році в лісовому фонді  ДП «Міжгірський лісгосп» проводяться  польові  лісовпорядні роботи лісовпорядною партією Української лісовпорядної експедиції Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання ВО «Укрдержліспроект» в складі 5 інженерів – таксаторів і начальника лісовпорядної партії.

Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та наукового обґрунтування ведення лісового господарства і ефективного відтворення, охорони і захисту лісів, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.

Згідно зі статтею  46  Лісового кодексу України лісовпорядкування передбачає:

– відновлення у встановленому порядку меж і внутрішньогосподарську організацію території лісів лісового фонду;

       – виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

     – інвентаризацію лісового фонду лісгоспу з визначенням породного і вікового складу деревостанів, їхнього стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

       – виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу насаджень;

       – обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

       – обчислення розрахункової лісосіки рубок головного користування, обсягів використання інших видів лісових ресурсів;

       – визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту  від шкідників та хвороб лісу, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;

       – виявлення типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного і тваринного світу і підлягають заповіданню, включених до екологічної мережі;

      – ведення  державного лісового кадастру;

      – складання проектів організації і розвитку лісового господарства.

Відзначимо, що згідно зі статтею  47  Лісового кодексу України лісовпорядкування є обов’язковим для всіх лісів країни та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері  лісового господарства.

Стаття 48. У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об’єкту лісовпорядкування.

У проекті організації та розвитку лісового господарства визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації та розвитку лісового господарства об’єкта лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку регіону.

Матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому порядку органом виконавчої влади з питань лісового господарства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов’язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів.

З цього приводу просимо надавати допомогу у вирішенні питань, що знаходяться в компетенції місцевих громад, при виникненні  їх, проведенні цього важливого комплексу лісовпорядних робіт, зокрема, начальнику лісовпорядної партії. Воднораз виділити соціально значимі для місцевих громад лісові ділянки, які попередньо узгоджені з місцевими органами влади для виключення їх з розрахунку рубок головного користування та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування.

В поточному 2020 році в лісовому фонді  ДП «Міжгірський лісгосп» проводяться  польові  лісовпорядні роботи лісовпорядною партією Української лісовпорядної експедиції Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання ВО […]