Інформація Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області щодо використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

9 місяців ago admin 0

Відповідно до частини другої статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки. Використання цих коштів па інші цілі не допускається.

Пропозиції та орієнтовний перелік робіт, які можуть виконуватися за ці кошти:

1. Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб: засипка та виположування ярів, балок, освоєння кам’янистих місць, цілинних

земель, перелогів, земель, що вивільняються з – під господарських дворів, силових земель, солонців, солончаків та інших не продуктивних земель;

комплекс робіт із створення лісових культур, лісових розсадників, плантацій (обробіток ґрунту, внесення добрив, висівання, садіння, доповнення лісових культур, ^проведення агротехнічних та лісівничих доглядів за лісовими культурами).

2. Поліпшення земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб: поліпшення малопродуктивних угідь шляхом нанесення родючого шару ґрунту,

культивування сидеральних культур;

докорінне та поверхневе поліпшення сіножатей та пасовищ;

безполицевий обробіток ґрунту, землювання щілювання ріллі, сіножатей, пасовищ, глибоке розпушування запливаючих ґрунтів;

внесення мікробіологічних препаратів, регуляторів росту рослин, мікродобрив, торфу та торфокомпостів, сапропелю, озерних та річкових мулів, проведення хімічної меліорації ґрунтів (вапнування, гіпсування) та інших заходів зі збереження та підвищення родючості ґрунтів;

розкорчовка списаних багаторічних насаджень.

3. Охорона земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою:

захист земель від ерозії, селів, підтоплення, затоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними, радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

будівництво (реконструкція) протиерозійних, гідротехнічних, проти карстових, протипаводкових і протизсувних споруд (вали, вали-канави, вали-тераси, вали-дороги, берегоукріплення, терасування схилів, водоскидні споруди, протиерозійні ставки (накопичувані твердого стоку), меліоративних систем (зрошувальні та осушувальні);

проведення агролісомеліоративних заходів по ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

проведення топографо-геодезичних, геоботанічних, ґрунтових та інших обстежень і розвідок стану земель і ґрунтів;

збереження природних водно-болотних угідь;

створення нових і реконструкція існуючих захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг;

консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель;

рекультивація порушених земель, території полігонів твердих побутових відходів, використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

реалізація заходів щодо охорони земель навколо об’єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території.

4. Нормативна грошова оцінка:

технічна документація з нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів;

технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів.

5. Інвентаризація земель:

технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.