ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ – РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД

2 роки ago admin 0

УВАГА!!! 

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

(реконструкції селищних каналізаційних очисних спруд

по вул. Яблуново, 13а в смт. Воловець)

Зміст

1. Дані про плановану діяльність, мету та шляхи її здійснення.

Проектом передбачається будівництво каналізаційної очисної споруди в смт. Воловець Воловецького району. Потужність очисних– 1х700 куб.м/добу, орієнтовний термін експлуатації – 25 років. Режим роботи – цілодобовий.

2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Зелені насадження – знесення зелених насаджень не передбачається;

Атмосферне повітря – буде здійснюватися незначне забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин при зварювальних роботах;

Водні ресурси – забір води здійснюється з двох артсвердловин;

Скиди – скид нормативно-очищених стічних вод здійснюється в р. Вича.

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.

3. Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Атмосферне повітря:

Буде відбуватись незначне забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, які відбуваються при зварювальних роботах.

Ґрунти:

Проектом не передбачаються технології, які призводять до руйнування грунтів.

Водні ресурси:

Використання води не призведе до виснаження свердловин

Водне середовище:

На р. Вича (приймач стічних вод) вплив – мінімальний.

4. Перелік залишкових впливів.

Скиди забруднюючих речовин в р. Вича після очистки незначні, концентрації цих речовин не перевищують нормативів ГДК.

Негативна реакція з боку громадськості не очікується.

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність.

При розробці даного проекту відповідно до діючого законодавства України Замовником передається заява про екологічні наслідки в засоби масової інформації для ознайомлення громадськості.

6. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

На всіх етапах проектованої діяльності та подальшої експлуатації об’єкта рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища та згідно вимог чинного природоохоронного законодавства.