Реконструкція існуючих і будівництво сучасних очисних споруд у населених пунктах Закарпаття потребує залучення коштів з усіх джерел

6 років ago admin 0

Такі висновки  випливають з проекту рішення «Про внесення змін до обласної Програми «Питна вода Закарпаття» на 2012 – 2020 роки (зі змінами від 27 серпня 2015 року)», поданого на розгляд депутатів облради.

У документі наголошується, що метою розробки та прийняття цього проекту рішення облради є необхідність залучення коштів з усіх джерел незаборонених законодавством із залученням коштів міжнародних фондів на впровадження комплексних проектів з реконструкції існуючих та будівництва нових очисних споруд на основі найсучасніших інноваційних технологій, реконструкції і нового будівництва мереж водовідведення у населених пунктах Закарпаття.

Підставою розробки цього документу є протокольне рішення засідання робочої групи з розгляду можливостей напрацювання проекту „Збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини”, ініційованого регіональною Асоціацією органів місцевого самоврядування „Закарпаття – за чисте довкілля”, яке відбулося нещодавно з участі народного депутата України Роберта Горвата, голів територіальних громад місцевого самоврядування. Та протоколу наради Мінрегіону України від 4 квітня 2018 року з питання, ініційованого Асоціацією.

Тож, у новій його редакції розділ  «Обсяги та джерела фінансування Програми» розширено суттєво: «Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок  коштів Державного бюджету України; коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм; коштів підприємств водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку; зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків; співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів проектів, реалізація яких здійснюється із залученням коштів міжнародних фінансових установ за державної гарантії та підтримки із співфінансуванням».

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 753,6 млн гривень, з яких за рахунок державного та місцевого бюджетів відповідно 576,54 млн грн та 125,52 млн грн, з інших джерел – 51,54 млн гривень.

Додаткового фінансування цим проектом рішення не передбачено. Та його ухвалення позитивно вплине на можливість реалізації в області проектних рішень органів місцевого самоврядування з будівництва системи очистки стічних вод у сільських населених пунктах, реконструкції з розширенням потужностей діючих каналізаційних очисних споруд та мереж, що матиме великий позитивний вплив на екосистему долини річки Тиса на прикордонній території України.

Прогнозна оцінка результату прийняття рішення обласної ради полягає у можливості у подальшому реалізації територіальними громадами області проектів, що увійшли до Програми „Збереження екосистеми долини річки Тиса на прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини”, шляхом залучення коштів міжнародних фінансових установ з урахуванням державної підтримки та їх співфінансування.

Прес-служба Закарпатської облради