Уряд прийняв постанову № 650 від 05.06.2024 р «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану»

5 днів ago admin 0


Федерація роботодавців Закарпаття разом з Федерацією роботодавців України підтримує рішення Уряду по удосконаленню системи бронювання. Федерація роботодавців України спільно з Міністерством економіки України працювали над змінами до порядку бронювання. 

Ці зміни необхідні для прогнозованої та стабільної роботи промислових підприємств, критичних для економіки та для забезпечення потреб ЗСУ.

Зокрема, вважаємо позитивними для бізнесу:

– Надання 1 (одного) року відстрочки (а не 6 місяців) працівникам підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки. Це є логічним з огляду на те, що статус критично важливого підприємству надається на 1 рік, також термін дії ступеня придатності до військової служби військовозобов’язаного за результатом ВЛК також складає 1 рік. Для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань відстрочка надається на строк дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, в/ч.

– Військовозобов’язані підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також критично важливими для функціонування економіки підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

– Фіксація дати для визначення загальної бази військовозобов’язаних для подальшого бронювання ключових працівників станом на 18 травня 2024 р, а не на дату формування списку, що зменшувало при кожній подачі загальну базу для визначення граничного відсотка для бронювання, а у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних на підприємстві – станом на дату подання списків.

– Можливість подання списків військовозобов’язаних через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія). Це і є впровадженням Є-бронювання (цифровізація механізму бронювання), метою якої є спрощення адміністрування процедури бронювання, значне скорочення строків розгляду звернення, відсутність погодження Міноборони, усунення особистого контакту з посадовцями компетентних органів державної влади.

Впровадження Є-бронювання очікується через місяць з часу прийняття постанови з метою належного врегулювання технічних можливостей взаємодії органів державної влади з метою синхронізації відомостей з різних державних реєстрів.

Також змінами до постанови передбачено наступні положення:

Окрім Мінстратегпрому, додаються Міноборони, центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ, які визначатимуть підприємства критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань з можливістю подальшого бронювання через ці органи.

На рівні постанови визначено категорії підприємств, які можуть бути визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань:

1) підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній та/або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, включені до переліку, затвердженого Міноборони;

2) підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України, включені до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги – у разі здійснення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України; включення до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги;

3) юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони – у разі здійснення виробництва/закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та за умови відповідності критеріям, визначеним Міноборони, включення до переліку, затвердженого Міноборони та за умови відсутності у їх статутному капіталі частки держави, визначеної ВРУ державою-агресором та/або державою-окупантом.

4) підприємства, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України, підприємства, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України, критерії щодо яких визначені наказом Міноборони.

Зменшено вимоги до кількості критеріїв (до двох) для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, підприємства, установи та організації, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

Бронюванню підлягатимуть також:

– кінцеві бенефіціарні власники, які не є працівниками;

– члени наглядових рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. грн., а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. грн. або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд.грн.;

– які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистівортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50 % норми робочого часу протягом останніх 3-х місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.

Можливість бронювання до 100% працівників для:

– підприємств ПЕК та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго;

– підприємств, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації, в тому числі ті, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, а також пов’язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов’язаного обладнання в особливий період, перелік яких затверджується Мінінфраструктури;

– технічних працівників, включених наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та їх підрядних організацій, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж), що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва, які визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри;

– підприємств, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони;

– підприємств, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері ОПК;

– інші неурядові установи, організації.

Дійсність відстрочки у разі переведення працівника на іншу посаду або звільнення у зв’язку з переведенням на цьому ж підприємстві з видачею витяг за новою посадою та повідомленням відповідного ТЦК та СП.

Розширено підстави для анулювання відстрочки у разі:

– тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

– обґрунтованого подання керівника підприємства;

– надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Додано повноваження органам, які подають списки на бронювання – у разі наявності сумніву щодо інформації, поданої підприємством у додатках 1 та 2, або відповідності облікових даних військовозобов’язаних їх військово-обліковим документам, орган, що прийняв рішення про визнання його критично важливим для функціонування економіки може запросити документальне підтвердження відповідної інформації.

Доповнено обов`язком роботодавця не пізніше наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення, переведення, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору подання до ПФ відповідних відомостей.

Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Висловлюємо щиру вдячність профільному заступники Міністра економіки Ігорю Фоменку за особливий внесок в розробку постанови та професійну, наполегливу роботу.

Особлива подяка – Першій віце-прем’єр-міністру – Міністру економіки України Юлії Свириденко за державницьку позицію і підтримку вітчизняного виробництва, необхідного для захисту країни.

Джерело @

Федерація роботодавців України