Особливості формування додатку КІК у складі декларації про майновий стан і доходи, якщо доходи компанією за звітний рік не отримувались?

5 днів ago admin 0


Чи потрібно формувати додаток КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії» у складі декларації про майновий стан і доходи, якщо доходи (в т. ч. пасивні) контролюючою іноземною компанією за звітний рік не отримувались?

Пунктом 39 прим. 2.2 ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії. Так, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що обчислюється відповідно до правил, визначених ст. 39 прим. 2 ПКУ. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ.

Відповідно до п. п. 170.13.1 п. 170.13 ст. 170 ПКУ платник податку – резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень ст. 39 прим. 2 ПКУ та включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Форма Декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 із змінами та доповненнями.

Пунктом 2. розд. II. Інструкції визначено, що додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними.

Згідно з приміткою 8 до Декларації рядок 10.14 «Частина прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток(и) КІК)» розд. ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації заповнюється відповідно до пп. 170.13, 170.13 прим. 1 ст. 170 ПКУ та проставляється кількість поданих додатків КІК за їх наявності.

Відповідно до п. 9 розд. ІV Інструкції у Додатку КІК до Декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії» зазначаються данні платниками податку – резидентами України, що визнаються контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії.

Додаток КІК заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті з прибутку контрольованої іноземної компанії, розраховуються відповідно до положень ст. 39 прим. 2 ПКУ та пп. 170.13, 170.13 прим. 1 ст. 170 ПКУ.

Враховуючи зазначене, якщо доходи (в т. ч. пасивні) контролюючою іноземною компанією за звітний рік не отримувались, Додаток КІК до Декларації підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та відповідних показників у рядках 01-06.

ДПС у Закарпатській області