Щодо якого розміру частки в КІК ФО (ЮО) – резидент України буде вважатися контролюючою особою?

1 тиждень ago admin 0


Щодо якого розміру частки в КІК ФО (ЮО) – резидент України буде вважатися контролюючою особою, якщо жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо частки, якою вони володіють спільно, відповідно до п.п. 39 прим. 2.2.1 п. 39 прим. 2.2 ст. 39 прим. 2 ПКУ?

Підпунктом 39 прим. 2.1.2 п. 39 прим. 2.1 ст. 39 прим. 2 розд. I Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, що контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), яка:

а) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відс.;

б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відс., за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відс.;

в) окремо або разом із іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Додатково зазначаємо, що відповідно до п. 54 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ п.п. «б» п.п. 39 прим. 2.1.2 п. 39 прим. 2.1 ст. 39 прим. 2 розд. І ПКУ для 2022 – 2023 звітних (податкових) років застосовується в такій редакції:

«б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відс. за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відс., або».

Водночас п.п. 39 прим. 2.2.1 п. 39 прим. 2.2 ст. 39 прим. 2 розд. І ПКУ визначено, що платником податку щодо прибутку КІК є контролююча особа.

Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку в розмірі 25 і більше відс. у КІК спільно з іншими фізичними та/або юридичними особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для КІК у рівних частках щодо частки, якою вони володіють спільно (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них 25 відсотків).

Отже, якщо жодна з фізичних (юридичних) осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо частки, якою вони володіють спільно, то відповідно до п.п. 39 прим. 2.2.1 п. 39 прим. 2.2ст. 39 прим. 2 розд. І ПКУ вважатиметься, що всі зазначені особи є контролюючими особами для КІК у рівних частках цієї спільної частки.

ДПС у Закарпатській області