Оскарження рішень податкових органів: новації Закону № 3603

3 місяці ago admin 0


Верховна Рада 23 лютого 2024 року прийняла Закон України № 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

Серед іншого, Закон з 16 червня 2024 року надає можливість платникам податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції, зокрема під час розгляду матеріалів скарг та матеріалів перевірок. Порядок такої взаємодії буде врегульовано відповідними нормативно-правовими актами.

Також Законом унесено коригувальні зміни до ст. 56 ПКУ, яка регламентує процедуру оскарження рішень контролюючих органів.

Оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Детально прописали терміни такого оскарження. Зокрема, установлено, що скарга на рішення підлягає поданню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до ДПС, протягом 10 робочих днів, що настають за днем винесення оскаржуваного рішення.

Платник податків, який подав скаргу на рішення, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції. Інформацію (повідомлення) про розгляд контролюючим органом матеріалів скарги в режимі відеоконференції має бути надіслано платнику податків в електронному вигляді в електронний кабінет не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати розгляду такої скарги. Відсутність платника податків (його представника), повідомленого в передбаченому цим пунктом порядку про дату, час і спосіб розгляду контролюючим органом матеріалів скарги в режимі відеоконференції, не є перешкодою для розгляду скарги.

Скаргу на рішення розглядає в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісія ДПС протягом:

– 10 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги;

– 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги.

Термін розгляду скарги не може бути продовжено.

Як і тепер, у пп. 56.23.4 ПКУ передбачено, що в разі, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення не буде надіслано платнику податків протягом цього строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із наступного дня після закінчення зазначеного строку.

Подання скарги на рішення, додатків до скарги, заяви про відкликання скарги, надсилання інформації (повідомлень), рішення за результатами розгляду такої скарги відбувається в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог ПКУзаконів України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

Скарга на податкове повідомлення особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ

Відповідно до нової норми пп. 56.24.1 ПКУ у скарзі особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ, має право заявити про своє бажання бути присутньою під час розгляду скарги, у тому числі в режимі відеоконференції, а контролюючий орган зобов’язаний повідомити таку особу-нерезидента про дату, час і місце / спосіб розгляду скарги не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розгляду такої скарги, надіславши відповідний документ в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів-нерезидентів, які надають електронні послуги, та на електронну адресу (адреси) особи-нерезидента. Відсутність особи-нерезидента, повідомленої в передбаченому цим пунктом порядку про дату, час і місце / спосіб розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги.

Скарга на податкове повідомлення особі-нерезиденту за порушення вимог Загального стандарту звітності CRS

Згідно з оновленими положеннями п. 56.25 ПКУ у скарзі особа-нерезидент має право заявити про своє бажання бути присутньою під час розгляду скарги, у тому числі в режимі відеоконференції, а контролюючий орган зобов’язаний повідомити таку особу-нерезидента про дату, час і місце / спосіб розгляду скарги не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розгляду такої скарги, надіславши відповідний документ в електронній формі на електронну адресу (адреси) особи-нерезидента. Відсутність особи-нерезидента, повідомленої в передбаченому цим пунктом порядку про дату, час і місце / спосіб розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги.

Джерело @

Ліга:Закон