Особливості подання декларації з податку на прибуток

3 місяці ago admin 0


Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зі змінами, внесеними на виконання наказів Міністерства фінансів України від 07.06.2023 р. № 302 «Про затвердження змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», від року № 572 «Про затвердження змін до додатка РІ до рядка 03РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», від року № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» та від 04.01.2024 року № 6 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» оновлено форму декларації з податку на прибуток підприємств:

Електронні форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, з додатками, розміщені на вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів за ідентифікаторами форм:

J0100125 – для юридичних осіб;

ТО 100725 – для фізичних осіб;

J0100925 – для інститутів спільного інвестування;

J0100525 – для виробників сільгосппродукції за рік (річний податковий (звітний) період починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року).

Слід звернути увагу на зміни пов’язані з новаціями в оподаткуванні прибутків банку. Для банків встановлено за 2023 рік підвищену базову ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Починаючи з 2024 року ставка податку на прибуток банків становитиме 25%. Це пов’язано з набранням чинності 08.12.2023 року Закону України від 21.11.2023 p. № 3474-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків».

Так, у рядку 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств вказується розрахована наростаючим підсумком за ставкою 50% сума податку на прибуток за період з 1 січня до 31 грудня 2023 року.

Також внесено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації з податку на прибуток. Вони стосуються особливостей оподаткування протягом дії воєнного стану, запроваджених Законом України від 30.06.2023 № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану», а саме визначення податкових різниць.

Так, у новій редакції викладено рядок 4.1.5.1 і додано новий рядок 4.1.5.2.F

Отже, відповідно до нової редакції п. 4і підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» Кодексу, визначено різниці для збільшення фінансового результату до оподаткування на суму:

– доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги),

відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі, вартість

яких згідно з НП(С)БО/МСФЗ визнали у складі доходу під час перебування на такій системі;

– собівартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг), що врахували у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з НП(С)БО/ МСФЗ.

Та оновлено різниці для зменшення фінансового результату на суму:

– собівартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) під час перебування платника на спрощеній системі, які було враховано у складі витрат згідно з нормами НП(С)БО чи МСФЗ;               

– доходу, визнаного згідно з нормами НП(С)БО чи МСФЗ, у вигляді вартості в частині суми попередньої (авансової) оплати таких товарів (робіт, послуг), які платник отримав, перебуваючи на спрощеній системі, та оподаткував єдиним податком.

Крім того у зв’язку реалізацією положень Закону України від 10 серпня 2023 року № 3325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України», внесені зміни, зокрема, до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які передбачають редакційні уточнення окремих положень.

Такі зміни стосуються уточнення об’єктів оподаткування податком на прибуток підприємств суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, визначених підпунктами 134.1.5 та 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 Кодексу.

Зауважимо фінансову звітність подають усі юридичні особи та представництва іноземних СГ.

До такої звітності входять:

Баланс (форма №1), ідентифікатор форми – SO 100114, J0900108;

Звіт про фінансовий результат (ф. №2), ідентифікатор – SO 100214,J0900207;               

Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор-S0110013, J0901107;

Фінансова звітність мікропідприємств (ф. №1мс №2мс) ідентифікатор – S0111006, J0901205; SO 100214, J0900207;                                                                                                                            

Фінансова звітність малого підприємництва (ф. їм 2м) ідентифікатор – S0110013, J0901107;

Фінансова звітність мікропідприємств (ф. №1мс №2мс) ідентифікатор – S0111006, J0901205;

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом ф №3) ідентифікатор – SO 100310, J0900904;

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом ф №3-н) ідентифікатор-S0103354, J0901602;

Звіт про власний капітал (ф. № 4), ідентифікатор – S0104009, J0901005;

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (ф. № 6), ідентифікатор – S0106006.

Зазначимо, що форми фінансової звітності не зазнали змін і подаються у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

ДПС у Закарпатській області