Щодо оподаткування та за якою ставкою виплати дивідендів резидентом Дія Сіті

4 місяці ago admin 0


Чи підлягає оподаткуванню та за якою ставкою виплата дивідендів резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за результатами податкового (звітного) періоду, протягом якого такий резидент Дія Сіті був платником податку на прибуток на загальних системі оподаткування?

Резидент Дія Сіті – платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах (далі – резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах), –резидент Дія Сіті, який у порядку, передбаченому п. 141.10 ст. 141 ПКУ, обрав або перейшов на відповідний режим оподаткування. Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на особливих умовах.

Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до п.п. 141.10.1 п. 141.10 ст. 141 ПКУ, вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті (абзац перший п.п. 141.10.2 п. 141.10 ст. 141 ПКУ).

Під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах відповідно до Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» ставка податку встановлюється у розмірі 9 відс. бази оподаткування, визначеної відповідно до положень п. 135.2 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 та п. 141.9 прим. 1 (крім підпунктів 141.9 прим. 1.3 і 141.9 прим. 1.4) ст. 141 ПКУ (п. 136.8 ст. 136 ПКУ).

Підпунктом 134.1.8 п. 134.1 ст. 134 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є операції резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах, що підлягають оподаткуванню згідно з п. 135.2 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 та п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ.

Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах передбачені п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ.

Так, підпунктом 141.9 прим. 1.2.1 п.п. 141.9 прим. 1.2 п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах є операції, зокрема, з виплати дивідендів власнику корпоративних прав (крім власника корпоративних прав, який є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах) у сумі, визначеній за правилами, встановленими п.п. 135.2.1.1 п.п. 135.2.1 п. 135.2 ст. 135 ПКУ.

База оподаткування визначається, зокрема, як сума дивідендів, які виплачуються на користь власника корпоративних прав (крім власника корпоративних прав, який є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах) у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі, за винятком дивідендів, які нараховуються на користь акціонера/учасника юридичної особи – емітента у вигляді акцій (часток, паїв), за умови що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів/учасників у статутному капіталі емітента та в результаті якого збільшується статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Положення п.п. 135.2.1.1 п.п. 135.2.1 п. 135.2 ст. 135 ПКУ не застосовуються до сум, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого – шостого п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Разом з цим, п. 60 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, встановлено, що у разі якщо платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах здійснив перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або якщо резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах здійснив перехід на оподаткування податком на прибуток підприємств на загальних підставах, такі платники податку визначають об’єкт оподаткування з урахуванням п. 60 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У разі здійснення емітентом корпоративних прав, який є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, операції з виплати дивідендів за результатами податкового (звітного) періоду, протягом якого такий емітент корпоративних прав не був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, така операція підлягає оподаткуванню відповідно до п. 135.2 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 та п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ в сумі перевищення дивідендів, що виплачуються, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) період.

З суми дивідендів, що підлягають оподаткуванню згідно з п. 60 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не справляється авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, передбачений п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ.

Таким чином, для резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах, який з першого числа місяця наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті, перейшов на відповідний режим оподаткування, об’єкт оподаткування податком на прибуток податкового (звітного) періоду визначається, зокрема, з урахуванням сум дивідендів, які виплачуються на користь власника корпоративних прав в такому податковому (звітному) періоді.

При цьому оподаткуванню за ставкою у розмірі 9 відс. підлягає сума перевищення дивідендів, що виплачуються, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за податковий (звітний) період, за який виплачуються дивіденди, коли резидент Дія Сіті знаходився на загальній системі оподаткування, яка відображається у рядку 1 Додатка ДІЯ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) з подальшим відображенням в рядку 06.3 ДІЯ Декларації.

ДПС у Закарпатській області