ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ: ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ВИХІДНУ ДОПОМОГУ

3 тижні ago admin 0


Це стосується окремих категорій громадян

Трудові відносини між працівником та роботодавцем в Україні регулюються відповідним законодавством. Під час звільнення роботодавець повинен здійснити розрахунок з працівником. У окремих випадках працівник отримує також вихідну допомогу.

Вихідна допомога виплачується у разі припиненні трудового договору з таких підстав:

  • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
  • змін в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
  • у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (призов або вступ працівника або роботодавця – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посад)  — у розмірі двох мінімальних заробітних плат;
  • внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника; розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника) вихідна допомога виплачується — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку;
  • у разі припинення  повноважень посадових осіб, — у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Джерело @

Дзеркало тижня