Дії ФО у випадку якщо при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків було допущено помилку

9 місяців ago admin 0


Які дії ФО у випадку якщо при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) було допущено помилку ознаки статі чоловік/жінка або РНОКПП починається з «0» та до якого контролюючого органу необхідно звертатись і що робити, якщо контролюючий орган відмовляється виправляти помилку?

Відповідно до ст.ст. 63 та 70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та п. 1 розд. II Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822), всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) у порядку, визначеному Положенням № 822.

Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначено розд. XIII Положення № 822. Державна податкова служба України (далі – ДПС) присвоює обліковій картці фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в ДРФО.

Згідно з п. 4 розд. XIII Положення № 822 підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у ДРФО (картка платника податків, наведена у додатку 3 до Положення № 822), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

Документом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у ДРФО, є картка платника податків, яка містить реквізити: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити контролюючого органу, що видавав документ.

ПКУ не встановлені правові підстави для зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків, присвоєний під час реєстрації у ДРФО реєстраційний номер обліковій картці зберігається за фізичною особою протягом усього її життя.

Пунктом 5 розд. XIII Положення № 822 визначено, що перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДПС.

Інші державні органи, установи та організації не мають повноважень надавати висновки щодо дійсності або відповідності реєстраційного номера

облікової картки платника податків даті народження або статі, витребувати додаткові підтвердження або вимагати чи рекомендувати здійснити заміну такого номера.

Заміна реєстраційного номера облікової картки платника податків може мати негативні наслідки як для ведення ДРФО, до яких він включається, так і для самих громадян.

ДПС у Закарпатській області