Нюанси заповнення ЮО податкової декларації платника ЄП четвертої групи з позначкою «Уточнююча»

6 місяців ago admin 0


Яким чином ЮО заповнюються графи 7 – 10 податкової декларації платника ЄП четвертої групи з позначкою «Уточнююча» у разі зміни протягом звітного року площі земельної ділянки (зменшення або збільшення) за одним кодом органу місцевого самоврядування за КАТОТТГ з однаковою нормативною грошовою оцінкою одиниці площі земельної ділянки та чи потрібно разом з такою декларацією подавати додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік»?

Відповідно до п.п. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ.

Підпунктом 295.9.5 п. 295.9 ст. 295 встановлено, що платники єдиного податку четвертої групи зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Додаток 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» (далі – Додаток 1) та додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» (далі – Додаток 3) є невід’ємними частинами Декларації.

Рядки 1.1 – 1.4 Декларації (щодо ріллі, сіножатті, багаторічних насаджень, пасовищ, земель водного фонду) відповідно до примітки 12 до Декларації заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянках за одним кодом органу місцевого самоврядування за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ), затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 із змінами та доповненнями. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КАТОТТГ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.

Показники графи 3 «Площа земельної ділянки» Декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 графи 11 Додатка 1 до Декларації (примітка 10 до Декларації).

При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в графах 7 – 10 Декларації заповнюються (із застосуванням формул за відповідними графами) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни (примітка 11 до Декларації).

Наприклад, зміна площі земельної ділянки за одним кодом органу місцевого самоврядування за КАТОТТГ з однаковою нормативною грошовою оцінкою одиниці площі земельної ділянки відбувається у ІІ кварталі звітного року (графа 8 Декларації).

При поданні Декларації з позначкою «Уточнююча», зокрема, у графі 3 зазначається виправлена площа земельної ділянки (зменшена або збільшена), а у графі 6 – виправлена річна сума єдиного податку щодо такої зміненої площі земельної ділянки, обчислена за наведеною формулою: графа 3 х графа 4х графа 5 /100.

При цьому:

у графі 7 Декларації відображається сума єдиного податку, яка не підлягає уточненню та відповідає графі 7 Декларації, яка уточнюється;

у графі 8 Декларації відображається виправлений показник суми єдиного податку, обчислений (із застосуванням формули, наведеної у цій графі та з урахуванням суми єдиного податку, нарахованої за період ІІ кварталу до дня календарного місяця, в якому відбулися зміни щодо площі земельної ділянки). На підставі п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник може подати доповнення до Декларації з розрахунком суми єдиного податку, зазначеної в графі 8;

показники граф 9 та 10 Декларації заповнюються із застосуванням наведених формул до них та з урахуванням нової площі земельної ділянки.

Разом з уточнюючою Декларацією платник зобов’язаний подати Додаток 3, який є її невід՚ємною частиною (у т. ч. за періоди, в яких не визначалося мінімальне податкове зобов’язання).

ДПС у Закарпатській області