Особливості подання таблиці даних платника ПДВ

7 місяців ago admin 0


Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що Державною податковою службою України було розроблено презентаційні матеріали з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зокрема, подання таблиці даних платника податку.

Так, таблицю даних платника ПДВ (ідентифікатор форми J/F1312303) рекомендовано подавати платникам ПДВ, які здійснюють діяльність, пов’язану з:

виробництвом;

будівництвом;

наданням послуг (транспортних, клінінгових, бухгалтерських, охорони та ін.);

виконанням різного роду робіт;

сільгосптоваровиробництвом та інших.

Таблиця даних платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД), послуг (ДКПП), які придбаються та реалізуються.

До таблиці даних платника ПДВ обов’язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником діяльності, відображеної в таблиці, в якому зазначається:

назва підприємства;

реєстраційні дані коротко;

основний вид діяльності;

специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

наймані працівники задіяні у господарській діяльності;

наявність ліцензій/дозвільних документів/допусків тощо необхідних для здійснення діяльності (у разі необхідності);

основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди.

Важливо! У разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати Таблицю даних платника податку на додану вартість окремо на кожен з них. Таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця не потрібно повторно подавати.

При поданні до ДПС таблиці даних платника податку потрібно враховувати відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України. Код виду економічної діяльності відображений в реєстраційних даних платника та зазначається у графі «Код згідно з КВЕД» Таблиці даних платника.

Необхідно дотримуватися принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг).

Основним критерієм, за яким приймається рішення Комісії про врахування таблиці даних платника податку, є підтвердження наявності достатньої матеріально – технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності (пояснення мають розкривати суть господарських операцій, тобто розкривати внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість ризику) і ділову мету), які за формою (зовнішнім вираженням) зумовлюють зміни в структурі активів, зобов’язань та власного капіталу.

Довідково. З презентаційними матеріалами можна ознайомитися за посиланням:https://tax.gov.ua/data/files/280039.pdf

ДПС у Закарпатській області