Щодо виправлення помилки допущеної у рядках акцизної накладної

10 місяців ago admin 0


У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області роз’яснюють, яким чином виправити помилки допущені у рядках «Коди операцій для складання в одному примірнику», «Умови оподаткування», «Напрям використання» акцизної накладної.

Відповідно до п. 231.7 ст. 231 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) якщо після реалізації пального або спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу пального або спирту етилового особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 729).

Заповнення розрахунків коригування акцизних накладних форм «П» та «С» здійснюється відповідно до розд. IV та V Порядку № 729 відповідно.

Зазначеними розділами Порядку № 729 передбачено, що якщо після реалізації пального/спирту етилового виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» або «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» або «С» та реєстрації його в ЄРАН.

Пунктом 15 розд. ІV та V Порядку № 729 визначено, зокрема, перелік показників акцизної накладної, які коригуються розрахунком коригування, а саме:

відміна показників акцизної накладної у зв’язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва), або коду філії (структурного підрозділу) платника податку або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання – отримувача пального/спирту етилового;

відміна показників акцизної накладної у зв’язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримане пальне/спирт етиловий;

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники;

коригування показників акцизної накладної у зв’язку з помилковим зазначенням обсягу пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C/обсягу спирту етилового – в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C;

відміна показників акцизної накладної у зв’язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пп. 229.2 – 229.8 ст. 229 ПКУ або п. 44 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ/спирту етилового на умовах, встановлених ст. 225 або п. 229.1 ст. 229 ПКУ;

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась, та другий примірник якої не зареєстровано в ЄРАН.

Згідно п. 15 розд. IV та V Порядку № 729 у вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка «Х» в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується. Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у п. 15 розд. IV та V Порядку № 729 полів.

Зареєстрована в ЄРАН акцизна накладна з невірними або «Код операцій для складання в одному примірнику» або «Умови оподаткування» або «Напрям використання» вважається складена без факту здійснення такої господарської операції, оскільки зазначені показники визначають господарську операцію, яка відбувається.

Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних, підлягають реєстрації в ЄРАН у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації пального, яка відбулась починаючи з 01 липня 2019 року.

Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне/спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

У разі складання акцизної накладної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась, та реєстрації в ЄРАН такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної), платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику – для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику – для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН;

в двох примірниках – для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем в ЄРАН.

Якщо в ЄРАН зареєстровано тільки перший примірник акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового – платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий, або «Коду операцій для складання в одному примірнику» або «Умови оподаткування» або «Напрям використання»), платник складає розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»/форми «С» у одному примірнику, реєструє такий розрахунок коригування в ЄРАН.

Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального/спирту етилового.

Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН:

платник направляє особі – отримувачу перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

особа – отримувач реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної.

Отже, якщо особою, що реалізує пальне/спирт етиловий зареєстрована в ЄРАН акцизна накладна складена без факту здійснення господарської операції, двічі на одну операцію, то така особа повинна скласти розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального/спирту етилового, що був зазначений в акцизній накладній.

У вступній частині такого розрахунку коригування робиться відмітка щодо коду виду коригування – «3» або «6».

У разі коригування акцизної накладної, складеної в одному примірнику або другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН, особа, яка реалізує пальне/спирт етиловий, складає розрахунок коригування в одному примірнику та самостійно реєструє такий розрахунок коригування в ЄРАН.

У разі коригування акцизної накладної, складеної в двох примірниках, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального/спирту етилового в ЄРАН, особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, направляє перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної такому отримувачу пального/спирту етилового для реєстрації в ЄРАН.

Після чого, у разі необхідності, на здійснену операцію складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулись, з правильними показниками.

У разі зазначення в акцизній накладній невірного або «Коду операцій для складання в одному примірнику» або «Умови оподаткування» або «Напрям використання», показники такої акцизної накладної коригуються як для акцизної накладної, складеної без факту здійснення господарської операції. Після проведеного коригування на здійснену операцію складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулись, з правильним або «Код операцій для складання в одному примірнику» або «Умови оподаткування» або «Напрям використання».

ДПС у Закарпатській області