Яким чином заповнюється акцизна накладна при ввезенні пального на митну територію України?

10 місяців ago admin 0


Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 (далі – Порядок № 729).

Пунктом 2 розд. І Порядку № 729 передбачено, що особи, які, зокрема, ввозять на митну територію України пальне, та які визначені платниками акцизного податку з реалізації пального, складають акцизну накладну форми «П».

Складання акцизної накладної форми «П» та порядок її заповнення визначено розд. ІІ Порядку № 729.

Акцизна накладна форми «П» складається в день ввезення на митну територію України пального.

У верхній лівій частині акцизної накладної, складеної на операції з ввезення пального на митну територію України у відповідних рядках зазначаються:

– цифровий код операції «4» (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику);

– одна з ознак щодо умов оподаткування (або «0», або «2», або «3», або «4», або «9»);

– напрям використання «0». У випадку, якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг ввезеного на митну територію України пального в літрах, приведених до температури 15° C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення пального, зазначається напрям використання «17».

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної. Для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій «1 – 9»), у відповідних полях зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції «4») на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, зазначаються:

в акцизній накладній, складеній для розподілу пального між акцизними складами пересувними – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне;

в акцизній накладній, складеній для розподілу пального, поміщеного у митний режим імпорту з іншого митного режиму, по акцизних складах, на які таке пальне фізично відвантажене (отримане), – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення

пального на митну територію України, як особи, що реалізує пальне, та розпорядника акцизного складу, як особи, що отримує пальне.

В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції «4», напрям використання «17»), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне.

В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення (імпорту) пального обов’язково зазначаються дані лише про:

акцизний склад пересувний, за допомогою якого було здійснено ввезення пального на митну територію України та який здійснює транспортування пального на митній території України, як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;

або акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

Така акцизна накладна складається для розподілу обсягу ввезеного на митну територію України пального, зазначеного в митній декларації:

між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено ввезення пального на митну територію України та які здійснюють транспортування пального на митній території України;

або по акцизних складах, на які фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції «4», напрям використання «17»), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного:

на якому фактично знаходиться таке пальне;

або з якого було здійснено реалізацію такого пального іншій особі.

У рядку «Реквізити митної декларації» зазначаються реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено таке ввезення пального: зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації – відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму – відповідно до Класифікатора митних режимів; дата митної декларації; номер митної декларації.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції «4», напрям використання «17»), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг: літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації; дата митної декларації; номер митної декларації.

В одній акцизній накладній може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

Таблична частина акцизної накладної заповнюється у такому порядку:

– у графі 1 – код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

– у графі 2 – інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

– у графах 3, 4 – інформація щодо обсягу ввезеного пального:

– у кілограмах (графа 3);

– у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код операції «4», напрям використання «17»):

– графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;

– в графі 4 зазначається перевищення обсягу пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначеного у додатковій митній декларації, понад обсяги пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначені в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального на митну територію України.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення (імпорту) пального на митну територію України обсяг ввезеного пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального.

ДПС у Закарпатській області