Яким чином іноземець може зареєструватись в ДРФО – платників податків та отримати документ, що засвідчує реєстрацію?

9 місяців ago admin 0


Пунктом 63.5 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, що всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) у порядку, визначеному ПКУ.

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 ПКУ центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде ДРФО.

До ДРФО вноситься, зокрема, інформація про осіб, які є:

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, або набули статусу електронного резидента (е-резидента) (п.70.1 ст. 70 ПКУ).

Пунктом 70.5 ст. 70 ПКУ та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822) встановлено, що фізична особа – платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка № 1ДР) та яка не включена до ДРФО, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації в ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки № 1ДР документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (паспортний документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною), та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Подання іноземцем заяви на набуття статусу електронного резидента (е-резидента) прирівнюється до особистого подання до відповідного контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.

Згідно з п. 3 розд. VII Положення № 822 Облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя (паспортний документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною), або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії.

Іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності реєстрації/внесення змін до ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8) Облікову картку № 1ДР та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної особи на Обліковій картці № 1ДР та довіреність на реєстрацію/внесення змін до ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 7 розд. ІII Положення № 822).

Іноземці та особи без громадянства подають документи до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві. Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці (п. 8 розд. IIІ Положення № 822).

Реєстрація фізичної особи – іноземця у ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР (п. 8 розд. VII Положення № 822).

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 ПКУ та п. 7 розд. VII Положення № 822 за зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (картка платника податків (додаток 3 до Положення № 822)), відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Враховуючи викладене, з метою реєстрації у ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, іноземець та особа без громадянства (його представник) може звернутися до відповідного контролюючого органу, подати Облікову картку № 1ДР, пред’являючи при цьому документ, що посвідчує особу (паспортний документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною), та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою.

Представник іноземця чи особи без громадянства додає до Облікової картки № 1ДР документ, що посвідчує особу такого представника, та документ, що посвідчує особу довірителя (паспортний документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною), або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на проведення реєстрації у ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копію.

ДПС у Закарпатській області