Яким чином СГ відображати в звіті 1-ОТ рідини, що використовуються в електронних сигаретах?

11 місяців ago admin 0


Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області інформують, яким чином СГ відображати в звіті 1-ОТ рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які були придбані до зміни коду УКТ ЗЕД, а реалізуються після його зміни.

Відповідно до ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.

Форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ № 49).

До внесення змін до Наказу № 49 в частині розробки форм звітів про обіг рідин, що використовуються в електронних сигаретах суб’єкти господарювання, які одержали ліцензію на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, подають звіт за формою № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» (далі – Звіт № 1-ОТ) до органів ДПС за основним місцем їх обліку.

Згідно з п. 4 розд. І Порядку заповнення форми Звіту № 1-ОТ інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції усього за звітний період згідно з додатком до Наказу № 49.

Отже, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від зміни коду УКТ ЗЕД, у Звіті № 1-ОТ відображаються у розділі «Продукція» у колонці «Код продукції» – зазначати код «83», у колонці вказаного звіту «Вид продукції» зазначати «Інше (не зазначене у цьому переліку)» з зазначенням виду продукції (рідини, що використовуються в електронних сигаретах) у колонці «Примітки», а у розділі «Одиниці виміру» зазначати літри. Відповідно показники у розділах «Залишок продукції на початок звітного місяця», «Обсяги придбання тютюнових виробів за звітний місяць», «Обсяги реалізації тютюнових виробів у звітному місяці» зазначати в літрах.

ДПС у Закарпатській області