За які податкові періоди 2022 року СГ має право уточнити податкові зобов’язання з екологічного податку?

10 місяців ago admin 0


За які податкові (звітні) періоди 2022 року СГ має право уточнити податкові зобов’язання з екологічного податку за об’єкти оподаткування, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією (у т. ч. якщо дати початку та завершення активних бойових дій/тимчасової окупації тривали кілька місяців)?

Відповідно до п. 249.1 ст. 249 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) суми екологічного податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку.

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Пунктом 242.1 ст. 242 ПКУ визначено, що об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (п.п. 242.1.1 п. 242.1 ст. 242 ПКУ);

обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти (п.п. 242.1.2 п. 242.1 ст. 242 ПКУ);

обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання (п.п. 242.1.3 п. 242.1 ст. 242 ПКУ);

обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п.п. 242.1.5 п. 242.1 ст. 242 ПКУ);

обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (п.п. 242.1.6 п. 242.1 ст. 242 ПКУ).

Відповідно до абзацу першого п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік територій), визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (абзац восьмий п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ № 309).

Платники екологічного податку, визначені у п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які до дати набрання чинності (06.05.2023) Законом України від 11 квітня 2023 року № 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» визначили та задекларували в податковій звітності за податкові (звітні) періоди, зокрема, 2022 року податкові зобов’язання з екологічного податку, мають право відкоригувати нараховані за ці періоди суми екологічного податку шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих Декларацій (абзац дев’ятий п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Отже, суб’єкти господарювання, які визначили та задекларували в Деклараціях за податкові (звітні) періоди І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2022 року податкові зобов’язання з екологічного податку за об’єкти оподаткування, визначені підпунктами 242.1.1 − 242.1.3 та 242.1.5 п. 242.1 ст. 242 ПКУ, розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією, мають право відкоригувати нараховані суми екологічного податку за ці періоди, шляхом подання уточнюючих Декларацій, якщо такі об’єкти розташовані на територіях, які включені до частини другої розд. І або розд. ІІ Переліку територій, затвердженого Наказом № 309 (незалежно від дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації у 2022 році).

ДПС у Закарпатській області