Нюанси заповнення інформації щодо дозвільного документа у рядку 4.2 «строк дії (роки)» додатка 5 до податкової декларації з рентної плати

10 місяців ago admin 0


Рентна плата за спеціальне використання води (далі – Рентна плата) обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування (далі – Дозвіл), лімітів використання води, ставок Рентної плати та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють Рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається, зокрема в Дозволах ставок Рентної плати та коефіцієнтів (п.п. 255.11.3 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).

Відповідно до частини першої ст. 49 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР зі змінами та доповненнями (далі – ВКУ) спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі Дозволу.

Дозвіл видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (частина друга ст. 49 ПКУ).

У Дозволі встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин (частина двадцять перша ст. 49 ВКУ).

Частинами першою і другою ст. 50 ВКУ встановлено, що строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали Дозвіл.

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років).

Водночас, п. 2 прим. 1 ст. 11 Закону України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями встановлено, що документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 зі змінами та доповненнями карантин на території України наразі триває.

Також, п.п. 5 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» зі змінами та доповненнями визначено, зокрема, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Невід’ємною частиною Декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до Декларації (далі – Додаток).

Якщо в період дії карантину (до впровадження воєнного стану) або у період воєнного стану закінчився термін дії Дозволу, то суб’єкт господарювання, який продовжує здійснювати спеціальне водокористування, у рядку 4.2 «строк дії (роки)» Додатка до Декларації зазначає строк спеціального водокористування, зазначений в Дозволі (кількість років). При цьому на підставі п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник може подати доповнення до Декларації з поясненням щодо продовження строку дії Дозволу на період карантину та/або воєнного стану.

ДПС у Закарпатській області