Щорічні обов’язкові медичні огляди працівників: що слід знати роботодавцю

6 місяців ago admin 0


До 1 грудня 2023 року роботодавець має звернутись із письмовою заявою до Держпраці з призначенням визначення категорії працюючих, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду у 2024 році.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що потрібно знати роботодавцю про щорічні обов’язкові медичні огляди працівників.

Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певної категорії, затвердженого наказом. МОЗ України від 21.05.2007 № 246 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 107).

До 1 грудня поточного року роботодавець (або його представник) має звернутись із письмовою заявою до територіального управління Держпраці з визначення категорії працюючих, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду у наступному році. До заявки додані лабораторні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці. Фахівцем гігієни праці разом із роботодавцем та за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженого працівника складають Акт визначення категорії працівників на підприємстві, які підлягають попередньому та проводяться медичним оглядам. Термін дії складеного Акта – календарний рік. Акт визначення категорії – це документ,

На підставі складеного Акта течії місяця у чотирьох примірниках роботодавець складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, за формою, створеною у додатку 2 Порядку, та узгоджує їх у територіальному управлінні Держпраці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається до закладу охорони здоров’я, що проводить медичний огляд працівників, третій – до Держпаці, четвертий – надсилається до територіального управління Пенсійного фонду.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я, що проводить медогляд працівників певної категорії, оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, створеним у додатку 9 Порядку, що складається з шести примірників: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, інші надані роботодавцю, представнику профспілкової або уповноваженій працівникам особи, профпатологу, територіальному управлінню Держпраці, територіальному управлінню Пенсійного фонду. При підписанні Заключного акта роботодавець зобов’язаний надати інформацію про виконання заходів, зазначених за попередній рік, а також інформацію про неоглянутих працівників та причини.

«Адже перевірка ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), рішення питання щодо можливості отримати ту чи іншу роботу збереже здоров’я працівника та попередити розвиток підвищення стану здоров’я під час його трудової діяльності та забезпечити від настання нещасних випадків», — додали в Держпраці.

Джерело @

Судово-юридична газета