Як отримати довідку про відсутність заборгованості з податків та платежів

1 рік ago admin 0


У Державній податковій службі нагадали, як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Для отримання такої Довідки платник подає заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2018 року № 733.

Заява подається платником (на його вибір):

  • у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо Заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

  • в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого довідку буде подано платником.

Для правильного заповнення Заяви потрібно зазначити усі реквізити нормативно-правового акта: вид, індивідуальну назву акта, що зазначається у лапках, його порядковий номер та дату прийняття.

Податківці звертають увагу, що деякі платники вказують як підставу отримання Довідки Порядок або наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», проте цим документом визначено лише механізм надання довідки контролюючим органом платнику, положення цього порядку не містять вимог щодо необхідності підтвердження платником відсутності заборгованості, а відтак не може бути підставою для надання Довідки.

Довідка формується згідно з додатком 1 до Порядку та може надаватись платнику за його вибором у паперовій або електронній формі. Форму отримання Довідки платник зазначає у Заяві.

Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.

Термін надання Довідки становить п’ять робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

Строк дії Довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.

У разі якщо платник не отримав, сформовану у паперовій формі, довідку до закінчення строку її дії, вона зберігається в уповноваженому органі.

У разі наявності у платника податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Відмова у наданні Довідки готується протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається у встановленому порядку.

Джерело @

Ліга:Закон