Яка інформація вноситься до Облікової картки за ф. № 1ДР та яка структура РНОКПП?

1 рік ago admin 0


У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, яка інформація вноситься до Облікової картки за ф. № 1ДР та яка структура реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Фізична особа – платник незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

Згідно з п. 5 розд. ІІІ Положення № 822 до Облікової картки за ф. № 1ДР (Повідомлення, Заяви про внесення змін) вноситься така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання/місцеперебування;

громадянство;

для іноземців – податковий номер у країні громадянства (за наявності);

реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Реєстру).

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 ПКУ та п. 7 розд. VII Положення № 822 за зверненням платника податків – фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків, за формою, наведеною у додатку 3 до Положення № 822), відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП).

Згідно з пп. 1 та 2 розд. XIII Положення № 822 формування РНОКПП здійснюється ДПС на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за ф. № 1ДР.

ДПС присвоює Обліковій картці за ф. № 1ДР РНОКПП, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі.

Структура РНОКПП:

 XXXXXNNNNK,
 де XXXXX – порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);

NNNN – порядковий номер Облікової картки за ф. № 1ДР;

K – контрольний розряд.

При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за ф. № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, РНОКПП не змінюється (п. 3 Положення № 822).

Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДПС (п. 5 Положення № 822).

 ДПС у Закарпатській області