Питання – відповіді щодо особливостей оподаткування Резидентів Дія Сіті

1 рік ago admin 0


Податок на прибуток

1. Якщо резидент Дія Сіті не відповідає критеріям, встановленим статтею 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», чи має він право на статус резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах (ПнВК)?                                                             

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, що відповідає певним вимогам (прим. 1) та звернулася до уповноваженого органу із заявою (прим. 2).

Водночас незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті платник податку, який був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах, починаючи з першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидентом Дія Сіті не дотримано вимоги, що сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу) (прим. 3)

_____________________________________________________________________

[1]. Стаття 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1667);

[2]. Стаття 4 Закону № 1667;

[3].  Підпункт 137.10.8  пункту 137.10 статті  137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

 

2. Яка фінансова звітність подається резидентами Дія Сіті – платниками податку на прибуток на особливих умовах у разі переходу на особливості такого оподаткування в середині року?

Якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував квартальний податковий (звітний) період, такий платник податку повинен подати фінансову звітність разом з податковою декларацією з податку на прибуток за відповідний звітний (податковий) період до переходу на особливості оподаткування податком на прибуток.

Якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував річний податковий (звітний) період, такий платник податку подає у складі податкової декларації за звітний рік, у якому відбувся перехід на особливий режим, річну фінансову звітність (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток).

 

3. За яким ідентифікатором форми в електронному вигляді платники податку на прибуток (у т. ч. резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах) подають Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2022 рік за формою J0100123?

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) подається в електронному вигляді з ідентифікатором форми J0100123.

 

4. Який порядок подання звітності, якщо резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в середині року переходить на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах? Як заповнити рядки 01 – 05 Декларації у разі переходу в середині року?

При заповненні резидентом Дія Сіті – платником податку на прибуток на особливих умовах Декларації за 2022 рік у рядку 01 зазначається дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, отриманий протягом календарного року (з 01.01.2022 по 31.12.2022).

При цьому у рядках 02, 03, 04, 05 Декларації зазначаються показники виключно за період перебування на загальній системі оподаткування податком на прибуток (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток) (прим. 4).

____________________________________________________________________

[4]. Наказ МФУ від 20.10.2015 897.

 

5. Який алгоритм заповнення Додатку Дія за оновленою формою декларації? Чи потрібно в ньому заповнювати дані по обсягам всіх операцій (інформативно), перелічених у даному додатку, навіть по тим, які не є об’єктом оподаткування ПнВК?

Платник податку зазначає показники в тих рядках додатку Дія до Декларації, де виникли об’єкти та показники для декларування за період перебування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах.

 

6. Як правильно відобразити податкові різниці у Декларації за 2022 рік у разі, якщо підприємство є високодохідним та з 3 кварталу 2022 року перейшло на ПнВК, але в періоді перебування на ПнП (перше півріччя) були операції, які підлягають коригуванню?

У разі переходу з 01.07.2022 на особливості оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах у Декларації за 2022 рік у додатку РІ та, відповідно, у рядку 03 Декларації зазначаються показники за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування податком на прибуток (тобто з 01.01.2022 по 30.06.2022).

 

7. Чи має право підприємство використовувати ліміт 0,5 % для благодійності у разі переходу з 01.07.2022 на ПнВК, при цьому розрахований ліміт на благодійність у розмірі 4 % було використано в першому півріччі 2022 року під час перебування на загальній системі податку на прибуток?

Так, платник має право (прим. 5). При цьому сума такої наданої безповоротної фінансової допомоги відображається в рядку 20 Додатку Дія у розмірі, що перевищує ліміт.

____________________________________________________________________

[5]. Підпункт 135.2.1.8 підпункту 135.2.1 пункту 135.2 статті 135 Кодексу.

 

8. Як оподатковується операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах?

Операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах  оподатковується таким чином:

податок з доходів нерезидента (податок на репатріацію) – відповідний відсоток від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юридичної особи резидента;

податок на операції резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах (ПнВК) – за ставкою 9 % від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юридичної особи резидента за вирахуванням сплаченого податку на репатріацію.

 

9. Чи потрібно включати до рядків 14 та 14.1 Додатку Дія суму коштів, яка була сплачена контрагенту-орендодавцю приміщення у вигляді штрафу за дострокове розірвання договору оренди?

У рядку 14 Додатку Дія зазначається загальна сума сплачених коштів на виконання боргових зобов’язань, у вигляді процентів, комісій, інших винагород, відшкодувань, штрафів та пені, що пов’язані із залученням та/або використанням коштів, при цьому рядки 14.1 – 14.6 виокремлюють категорії отримувачів таких коштів.

Водночас Додаток Дія містить інші рядки для відображення сум штрафів: рядок 22.2 та рядок 35, які обираються для заповнення в залежності від категорії контрагента.

 

10. Як заповнюється рядок 16.2 Додатку Дія, якщо ціна одиниці рекламних товарів перевищує розмір двох прожиткових мінімумів?

Якщо ціна одиниці рекламних товарів перевищує розмір двох прожиткових мінімумів, то у рядку 16.2 не зазначається сума вартості таких розповсюджених товарів під час проведення рекламних (маркетингових) заходів. При цьому сума вартості таких рекламних товарів відображається у рядку 16 Додатку Дія.

 

11. Безоплатне надання ОЗ, послуг проживання, подарунків співробітникам – все це включати до рядка 16.3 (ПДФО та військовий збір були нараховані)?

Так, такі безоплатно надані майно та послуги відображаються у рядку 16.3 та у рядку 16 Додатку Дія.

 

12. Чи включати до рядка 16.4 Додатку Дія вартість кави, чаю, води, печива та ін.? – персоніфікації немає.

Так, вартість таких наданих спеціалістам резидентів Дія Сіті  додаткових благ, які не оподатковані податком на доходи фізичних осіб через відсутність персоніфікації, відображаються у рядку 16.4 та у рядку 16 Додатку Дія.

 

13. Чи потрібно включати до рядків 18 та 18.5 Додатку Дія суму поворотної фінансової допомоги (строк погашення до 12 місяців), яка надана співробітникам?

Так, сума наданої співробітникам (спеціалістам Дія Сіті) поворотної фінансової допомоги (строк погашення якої до 12 місяців) включається до рядка 18 та рядка 18.5 Додатку Дія.

 

14. До якого рядка включати вартість безоплатно переданих поліпшень орендованого приміщення (отримувач – юридична особа платник податку на прибуток)?

Якщо власник орендованого приміщення не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, вартість безоплатно переданих поліпшень орендованого приміщення відображається у рядку 16 Додатку Дія.

 

15. Чи потрібно включати придбання послуг програми Вчасно, Медок до рядка 22.4.3 Додатку Дія?

У рядку 22.4.3 Додатку Дія відображається вартість придбання електронних послуг (у тому числі за моделями хмарних послуг IaaS, PaaS, SaaS), оплата яких здійснюється у вигляді фіксованого платежу за надання таких послуг на умовах передплати (підписки) у нерезидента.

 

16. Як заповнювати рядки 24, 40, 41, 42 Додатку Дія?

У рядку 24 Додатку Дія відображається загальна вартість майна (робіт, послуг), які надані резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах іншим особам. Водночас, деталізація вартості наданого майна (робіт, послуг) у розрізі окремих категорій осіб відображається у рядках 24.1 – 24.4 Додатку Дія.

У рядках 40 – 42 Додатку Дія, відповідно, відображається сума повернутої фінансової допомоги, вартість оплачених товарів (робіт, послуг), вартість поставлених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) (зі знаком «-») за результатами здійснення операції, за якою резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах визначив у попередніх звітних періодах суму податкових зобов’язань та сплатив відповідну суму до бюджету. Враховуючи, що 2022 рік є першим звітним періодом, у якому можуть застосовуватись особливі умови оподаткування резидентами Дія Сіті, то рядки 40 – 42 Додатку Дія до Декларації за такий рік не заповнюються.

 

17. Які особливості відмови від статусу платника ПнВК за умови продовження резидентства Дія Сіті: момент переходу та процедурні аспекти?

Резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах має право відмовитися від особливих умов оподаткування податком на прибуток та повернутися на загальну систему оподаткування з 1 числа кварталу календарного року.

Для відмови від оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах платник податку подає до контролюючого органу за податковою адресою платника відповідну Заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу (прим. 6).

____________________________________________________________________

[6]. Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2022 № 99.

 

18. Чи повинен резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах коригувати прибуток на резерв сумнівних боргів?

Резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах у додатку РІ Декларації зазначає показники (у тому числі різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів) виключно за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування податком на прибуток підприємств.

 

19. Що робити з податковими різницями? Наприклад, резерв сумнівних боргів створений в 1 кварталі 2022 року та, відповідно, збільшено фінансовий результат до оподаткування. Чи потрібно у разі переходу в середині року на ПнВК зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму цього резерву при поданні Декларації за 2022 рік?

Зауважимо, що річна декларація складається наростаючим підсумком з початку року, в якій окремо відображаються показники як за період перебування на загальній системі оподаткування податком на прибуток, так і на особливому статусі. При цьому у такій річній Декларації резидент Дія Сіті не зменшує фінансовий результат до оподаткування попередніх звітних періодів у зв’язку із переходом в середині звітного року на особливості оподаткування податком на прибуток.

 

20. Чи повинен резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах враховувати податкові різниці по амортизації основних засобів згідно зі статтею 138 Кодексу, якщо строк використання у бухобліку менший, ніж мінімально визначений у Кодексі?

Резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах повинен враховувати податкові різниці лише за період його перебування на загальній системі оподаткування податком на прибуток.

 

21. Чи вважається надання обладнання гіг-спеціалістам для виконання ними своїх обов’язків за гіг-контрактом операцією по безкоштовному постачанню, яка прирівнюється до операцій, які підлягають оподаткуванню 9 %  на період використання такого обладнання та за умови, що таке обладнання буде повернуто у разі припинення гіг-контракту?

Гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії. При цьому гіг-спеціалістом є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем (прим. 7).

Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-контрактом (прим. 8).

При цьому сума вартості майна, наданого гіг-спеціалісту без виписування вимог щодо компенсації його вартості,  повинна враховуватися при розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах та відображатися у рядку 16 Додатку Дія того звітного періоду, коли відбулася передача такого майна. При цьому у разі повернення у наступних податкових періодах такого майна резидент  Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах зазначає вартість поставленого товару у рядку 42 Додатку Дія (зі знаком «-»).

____________________________________________________________________

[7]. Стаття 1 Закону № 1667;

[8]. Стаття 20 Закону № 1667.

 

22. Чи вважається надання додаткового блага у вигляді необов’язкового медичного страхування, що передбачено гіг-контрактом у складі винагороди на користь гіг-спеціаліста, операцією, що прирівнюється до операцій, які підлягають оподаткуванню 9 %?

Так, надана сума додаткового блага у вигляді необов’язкового медичного страхування, що передбачено гіг-контрактом, враховується при розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах та відображається у рядку 16 Додатку Дія.

 

23. Якщо резиденту Дія Сіті – платнику податку на особливих умовах повністю або частково повернуті (у тому числі після завершення 12-місячного строку або 365-денного строку) кошти або майно, раніше надані платником податку за результатами здійснення операції, за якою резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах визначив суму податкових зобов‘язань та сплатив відповідну суму до бюджету, сплачений податок у відповідній сумі відображається резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах як зменшення податкових зобов‘язань у податковій декларації за податковий (звітний) період, в якому резиденту Дія Сіті – платнику податку на особливих умовах повернуто кошти або майно?

У разі повернення резиденту Дія Сіті – платнику податку на прибуток на особливих умовах повністю або частково коштів або майна, за якими платник визначив суму податкових зобов’язань та сплатив відповідну суму до бюджету, платник відображає зазначені суми у рядку 39 Додатку Дія із розшифровкою відповідних категорій у рядках 40 – 43 Додатку Дія. При цьому зменшення податкових зобов’язань відбувається у податковому (звітному) періоді, коли  таке повернення відбулося, та враховується у розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платнику податку на прибуток на особливих умовах такого звітного (податкового) періоду у межах сум, раніше визначених податкових зобов’язань по таких операціях.

 

24. Резидент Дія Сіті з лютого 2022 року. При цьому у І кварталі він був на єдиному податку, у ІІ кварталі – на загальній системі оподаткування податком на прибуток, з ІІІ кварталу став резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах. При цьому доходи за 2021 рік не перевищують 40 млн грн. За який період подавати фінансову звітність у складі декларації?

У такому випадку, якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував річний податковий (звітний) період, такий платник податку буде подавати річну декларацію разом із річною фінансовою звітністю (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток).

 

25. Чистий дохід від реалізації беремо із фінансової звітності р. 2000?

У рядку 01 Декларації зазначається дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, отриманий протягом календарного року (тобто сумарні показники звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), які зазначено у рядку 2000 «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», у рядку 2120 «інші операційні доходи», у рядку 2200 «дохід від участі в капіталі», у рядку 2220 «інші фінансові доходи» та у рядку 2240 «інші доходи»).

 

26. Резидент Дія Сіті – платник на особливих умовах (платник ПнВК): надає послуги з розробки ПЗ, передає майнові права інтелектуальної власності на ПЗ особам, що не є резидентами Дія Сіті – платниками на особливих умовах, а саме: юридичній особі – резиденту України (пов’язаній особі), юридичній особі – нерезиденту України (пов’язаній особі) за договорами, які передбачають оплату (зарахування коштів на рахунок резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах, відкритий в українському банку) за надані послуги/передані майнові права інтелектуальної власності в строки, що не перевищують 365 календарних днів з моменту підписання відповідного акту/інвойсу, що засвідчує факт надання відповідних послуг/передання майнових прав інтелектуальної власності.

Чи підлягають такі операції оподаткуванню ПнВК та за якою ставкою? Якщо будь-яка з вказаних вище операцій визнається контрольованою відповідно до ст. 39 Кодексу та її умови не відповідають принципу “витягнутої руки”: чи буде така операція об’єктом оподаткування для резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах та за якою ставкою?

Оскільки передбачено, що виплату компенсації за надані послуги буде здійснено в строки, що не перевищують 365 календарних днів, зазначені операції відображають у рядках 24 та 24.3 Додатку Дія та не враховуються у вартості наданих послуг, яка підлягає оподаткуванню при розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах.

Проте, у разі визнання таких операцій контрольованими, сума перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих послуг враховується при визначенні бази оподаткування податком на прибуток такого підприємства за такими операціями, оподатковується за ставкою 18 % та відображається у рядку 37 Додатку Дія.

 

27. Чи потрібно в рядку 24.3 Додатку Дія відображати всю реалізацію платника податків, по якій отримані вже кошти чи надійдуть впродовж 365 днів? Чи якщо ця операція не є об’єктом оподаткування ПнВК, то не треба заповнювати?

У рядку 24 Додатку Дія зазначається загальна вартість майна (робіт, послуг), наданих резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах незалежно від категорії осіб та строків виплати компенсації. При цьому у рядку 24.3 виокремлюється вартість майна (робіт, послуг), яка не підлягає оподаткуванню, та на суму якої буде зменшена база оподаткування, що відображається у рядку 25 Додатку Дія.

 

28. Резидент Дія Сіті з лютого 2022 року. При цьому у І кварталі він був на єдиному податку, у ІІ кварталі – на загальній системі оподаткування податком на прибуток, з ІІІ кварталу став резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах. Чи треба згідно з п. 4 – 1 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу збільшувати фінансовий результат на суму доходу, отриманого як оплата у 3 кварталі (особливий режим ПнВК) за послуги, надані у 1 кварталі (ЄП 5 %)?

Ні, резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах не збільшують фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму доходу, отриманого у періоді перебування на особливих умовах оподаткування податком на прибуток, як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

 

Податок з доходів фізичних осіб

1. Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується юридичною особою до доходу у вигляді заробітної плати (винагороди), нарахований (виплачений) працівникам та гіг-спеціалістам, у місяці набуття статусу резидента Дія Сіті?

Юридична особа, яка отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, оподатковує суми заробітної плати (винагороди), нараховані (виплачені) працівникам та гіг-спеціалістам за такий місяць, податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Разом з тим ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 відс. застосовується до доходів платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті.

При цьому, якщо юридичною особою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то оподаткування доходів таких працівників здійснюється за ставкою податку 5 відсотків, за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, визначених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (прим. 9-10).

_________________________________________________________________

[9]. Пункт 170.14¹ статті 170 Кодексу;

[10]. Частина перша та друга статті 5 Закону № 1667.

 

2. Яка ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування застосовується до спеціаліста діючого резидента Дія Сіті, який прийнятий не з початку місяця?

Юридична особа, яка відповідає вимогам, визначених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», та отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, нараховує та сплачує єдиний внесок за такий місяць на загальних підставах.

Разом з тим сплата єдиного внеску у розмірах мінімального страхового платежу здійснюється резидентом Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті.

При цьому, якщо юридичною особою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то сплата єдиного внеску за таких працівників здійснюється у розмірі мінімального страхового платежу за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, встановлених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (прим. 11-12).

_________________________________________________________________

[11]. Частини 14¹ ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

[12]. Частина перша та друга статті 5 Закону № 1667.

 

3. Яким чином та за якою ставкою податковий агент – резидент Дія Сіті, який у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», зобов’язаний перерахувати/утримати ПДФО щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, що були виплачені протягом такого календарного місяця?

У разі якщо податковий агент – резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) самостійно нарахувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, які були виплачені протягом такого календарного місяця у вигляді:

заробітної плати;

винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому зазначеним Законом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

При цьому податок потрібно сплатити до подання Розрахунку.

Крім того, сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті (прим. 13-15).

_________________________________________________________________

[13]. Підпункт 170.14¹.5 пункту 170.14¹ статті 170 Кодексу;

[14]. Пункт 167.1 статті 167 Кодексу;

[15]. Частина перша та друга  статті 5 Закону № 1667.

 

4. На які рахунки сплачується податок на доходи фізичних осіб резидентом Дія Сіті з доходів у вигляді винагороди по гіг-контрактам?

Сплата податку на доходи фізичних осіб здійснюється резидентом Дія Сіті на бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою для зарахування зазначеного податку з доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за основним місцем обліку резидента Дія Сіті.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці «Рахунки для сплати платежів» (https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/) (прим. 16).

_________________________________________________________________

[16]. Стаття 168 Кодексу.

 

5. Якщо гіг-спеціаліст має декілька гіг-контрактів з різними резидентами Дія Сіті, то у такому випадку критерій 240 тис. євро застосовується для кожного окремого контракту чи до сукупного доходу, отриманого за усіма гіг-контрактами?

Розмір 240 тисяч євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року, застосовується до сукупного доходу по усім гіг-контрактам, тобто до загального річного оподатковуваного доходу (прим. 17).

_________________________________________________________________

[17]. Підпункт 170.14¹.3. пункту 170.14¹ статті 170 Кодексу.

 

6. Чи є підставою для втрати статусу резидента Дія Сіті у разі, якщо такий резидент за власним бажанням нараховує та сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з усієї суми заробітної плати (винагороди)?

Статтею 9 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» визначено підстави втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті.

При цьому рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки (прим. 18).

_________________________________________________________________

[18]. Стаття 9 Закону № 1667.

 

7. Які особливості перевірки резидентів Дія Сіті на дотримання ними критеріїв, визначених пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» з метою застосування «пільгових ставок»? Яка методологія розрахунку середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів, а саме будуть фахівці контролюючого органу для цього використовувати положення Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286?

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

З метою визначення показника середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи в ході проведення документальних перевірок резидентів Дія Сіті контролюючими органами будуть використовуватись дані первинних документів платника податків з урахуванням відповідних методик розрахунку, визначених Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (далі – Інструкція).

Так, форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації. До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать: наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; особова картка; наказ (розпорядження) про надання відпустки; табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати; розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості; особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинного та бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій (прим. 19-20).

___________________________________________________________________

[19]. Підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу;

[20]. Пункт 1.6 розділу І Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 № 286, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

 

8. В якому розмірі нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на резерв відпусток?

Єдиний внесок для платника – резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», встановлюється:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», – у розмірі мінімального страхового внеску;

б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», – у розмірі мінімального страхового внеску.

Таким чином, резерв відпускних не є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (прим. 21).

________________________________________________________________

[21]. Частина 14¹ статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

9. Яким чином відображають суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які донараховані у зв’язку з тим, що резидент Дія Сіті не відповідав вимогам, які визначені пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»?

Порядок відображення сум донарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено у Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, зокрема, податкові агенти використовують передбачені для цього типи нарахувань.

При цьому відповідно до положень Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» контроль за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, а також надання консультацій з питань відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та ведення цього реєстру належить до компетенції Пенсійного фонду України (прим. 22-23).

__________________________________________________________________

[22]. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами;

[23]. Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

10. Чи відображаються у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску гіг-спеціалісти, які перебувають у штаті резидента Дія Сіті та яким нараховується дохід у вигляді заробітної плати?

Якщо гіг-спеціалісти перебувають у штаті резидента Дія Сіті та таким спеціалістам нараховується дохід у вигляді заробітної плати, то при заповненні Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску резидент Дія Сіті зазначає вказаних спеціалістів у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» (прим. 24).

_________________________________________________________________

[24]. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами.

 

11. Яким чином резидентом Дія Сіті відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, гіг-спеціалісти, які не перебувають у штаті такого резидента Дія Сіті?

Інформація щодо гіг-спеціалістів, які не перебувають у штаті резидента Дія Сіті та на підставі укладених гіг-контрактів отримують дохід у вигляді винагороди зазначається таким резидентом Дія Сіті у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» додатку 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (прим. 25).

_________________________________________________________________

[25]. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами.

 

12. Який розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування застосовується у разі нарахування та виплати сум допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Базою нарахування єдиного внеску є, зокрема, сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108) та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Статтею 2 Закону № 108 визначено структуру заробітної плати, до якої включаються: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, здійснюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).

Згідно з п. 3.2 розділу ІІІ Інструкції № 5 допомога по тимчасовій непрацездатності відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Отже, виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності, які нараховані резидентом Дія Сіті на користь співробітників, є базою нарахування єдиного внеску на загальних підставах, а саме за ставкою 22 відсотка (прим. 26-28).

________________________________________________________________

[26]. Стаття 4, 7 та 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

[27]. Пункт  3.2 розділу ІІІ Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5;

[28]. Стаття 2 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Пресслужба Державної податкової служби України