До засідання комісії з питань підтвердження стажу роботи долучилася заступник начальника відділу з гігієни праці

2 роки ago admin 0

4 липня 2022 року відбулося засідання комісії з питань підтвердження стажу роботи  на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, яке відбулося при Головному управлінні ПФУ в Закарпатській області. До засідання долучилася й заступник начальника відділу з питань гігієни праці та експертизи умов праці Управління Держпраці Лілія Січка.  

Як повідомила фахівець Управління Держпраці, громадяни звертаються до управлінь  Пенсійного  фонду України у районах (містах)  у разі, якщо підприємство, на якому вони працювали у шкідливих умовах,  ліквідоване без правонаступника, та представляють документи, що  можуть  підтверджувати  виконання ними робіт,  які   дають   право   на  призначення їм пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

На вчорашньому засіданні члени комісії розглянули чотири пакети документів надані заявниками, та  підтвердили певні періоди пільгового  стажу.

Пільговий стаж – це період трудової діяльності у шкідливих, небезпечних або особливих умовах упродовж повного робочого дня (не менше 80 відсотків робочого часу).

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Для деяких професій у Списках визначено певні особливі показники, зокрема: умови праці, місце роботи, характер праці, робота з певним устаткуванням, матеріалами. Вказані показники можуть записуватись трудовій книжці у дужках.

Документами, що підтверджують пільговий стаж є трудова книжка та уточнююча (пільгова) довідка, такі довідки, зазвичай, є обов’язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається, у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня. Також в обов’язковому порядку надаються копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їхнє право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2 (для підтвердження стажу після 21.08.1992 року).

При підтвердженні роботи в шкідливих та важких умовах праці за Списками № 1 та 2 у разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України  або в районах проведення бойових дій, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб.

Пільгова довідка за встановленою формою має містити таку  інформацію:

1) періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;

2) професію або посаду;

3) характер виконуваної роботи;

4) розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи;

5) інформація про первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку (накази (розпорядження) про закріплення робітників за певними ділянками робіт і устаткуванням; особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату, табелі обліку робочого часу; журнали (картки) обліку робочого часу; журнали завдань; робочі книги бригадирів; наряди на виконання робіт; нормовані завдання; книги обліку інструктажу з техніки безпеки тощо).

Уточнюючі довідки мають право видавати винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники. Якщо підприємство ліквідоване і правонаступника немає, підтвердження періодів пільгової роботи здійснюється відповідною комісією, що створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Звернутися з заявою, щодо підтвердженням пільгового стажу на Комісії можна завчасно до досягнення пенсійного віку. Необхідні документи подаються  до відділень Пенсійного фонду.