«Гаряча лінія» з питань декларування доходів, отриманих у 2020 році

5 місяців ago admin 0

Днями у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області відбулась «гаряча лінія» з актуальних питань щодо декларування доходів, отриманих у 2020 році. На питання відповідала Жук Наталія – начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб. Ось деякі з питань-відповідей, які можуть стати в нагоді й іншим платникам податків:

Питання. В яких випадках фізичні особи зобов’язані подати річну декларацію?

Відповідь. Фізичні особи зобов’язані подати декларацію у випаду отримання доходу:

від особи, яка не є податковим агентом;

від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;

від операцій з майном відповідно до статей 172 – 173 Податкового кодексу України;

від операцій з інвестиційними активами;

з іноземних джерел;

від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;

від відчуження рухомого майна за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно;

від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно;

у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням;

у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року;

у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати;

у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством у вигляді нецільової благодійної допомоги;

від продажу власної продукції тваринництва, якщо ця сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;

суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України;

інші доходи, крім зазначених у статті 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Також подати декларацію можуть особи для застосування права на податкову знижку, відповідно до статті 166 ПКУ.

Питання. Чи повинна фізична особа при наданні податкової декларації про майновий стан і доходи надавати довідку про отримані у звітному році доходи з метою використання права на податкову знижку?

Відповідь. Відповідно до п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка зобов’язана подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, відповідно до вимог ПКУ, або має право скористатися податковою знижкою, повинна на вимогу контролюючого органу надати разом із такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи.

При цьому, п.п. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ передбачено, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Питання. Чи має право на податкову знижку фізична особа-підприємець, яка є найманою особою та отримує дохід у формі заробітної плати?

Відповідь. Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПКУ.

Згідно з п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.

Враховуючи викладене, право на податкову знижку має фізична особа – підприємець, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Питання. Які терміни подання декларації?

Відповідь. До 30.04.2021 включно – громадяни, які зобов’язані подати податкову декларацію;

до 31.12.2021 включно – громадяни, які мають право на податкову знижку.

Якщо платник податку вирішив надіслати декларацію поштою, здійснити таке відправлення потрібно не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Якщо подавати декларацію в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

 ДПС у Закарпатській області