Важливі законодавчі зміни щодо списання недоїмки з ЄСВ

3 роки ago admin 0

10 грудня цього року набув чинності Закон України № 1072-ІХ, який покликаний підтримати платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

Зокрема, Закон № 1072 фактично продовжено процедури, при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені.

Наразі право на списання мають фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови що в період з 1 січня 2017 року по 1 грудня 2020 року не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності що підлягає оподаткуванню.

Однак встановлюється новий період, протягом якого такі платники можуть звернутися за списанням – це можна зробити до 1 березня 2021 року. Таким чином, всі хто з будь-яких причин не зміг звернутися до контролюючих органів за списанням або виконати необхідні для цього умови у термін, до 31 серпня 2020 року, зможуть це зробити.

Більше того, Закон № 1072 також врегулював питання списання недоїмки з єдиного внеску тих платників, які звернулися із заявами про списання у строк до 31 серпня 2020 року, але їх діяльність як суб’єктів підприємницької діяльності на момент звернення вже була припинена в періоді з 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року. Таким платникам не потрібно звертатися із заявою повторно, контролюючі органи здійснять списання на підставі документів, які були подані раніше.

Всі інші суб’єкти (які не зверталися раніше, або яким було відмовлено у списанні через недотримання вимог до обов’язкових документів, необхідних для списання відповідно до Закону) можуть звернутися до контролюючих органів.

Звертаємо увагу, що підлягають списанню у порядку, визначеному Законом про ЄСВ, несплачені станом на 1 грудня 2020 року суми недоїмки, нараховані фізичним особам – підприємцям (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо дотримано такі умови:

– такими платниками у відповідних місяцях періоду з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб,

– якщо до 1 березня 2021 року подано необхідні документи, а саме:

а) для фізичних осіб – підприємців (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування):

– заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, яка подається державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи – підприємця (якщо така заява не подавалася раніше);

– заяву про списання заборгованості;

– звітність з ЄСВ за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, яка подаються до податкового органу за основним місцем обліку (якщо така звітність не подавалася раніше або була подана з помилками).

б) для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності):

– заяву про списання заборгованості;

– заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску (якщо така заява не подавалася раніше) та

– звітність з ЄСВ за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, які подаються до податкового органу за основним місцем обліку (якщо така звітність не подавалася раніше, або була подана з помилками).

Якщо зазначені особи вже зверталися до контролюючих органів із заявою про зняття з обліку раніше, то звітність має охоплювати період з 1 січня 2017 року до дати подання заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску. Якщо ж така заява подається вперше після 30 листопада 2020 року, то звітність подається за період до 1 грудня 2020 року.

Зазначена письмова заява про списання заборгованості подається на ім’я начальника відповідного територіального управління ДПС у довільній формі і може мати наступний зміст:

«Керуючись змінами, внесеними Законом України від 4 грудня 2020 року № 1072 до пункту 9 (прим. 15) розділу VIII Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», прошу списати мені несплачені станом на 1 грудня 2020 року суми недоїмки, а також штрафні санкції та пені, нараховані на ці суми недоїмки за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року.

Повідомляю, що за вказаний період мною не отримано дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», за період з 1 січня 2017 року подано звітність з ЄСВ за відповідні періоди 2017 – 2020 років».

Інформація про списані суми передається до органів Державної виконавчої служби для закриття виконавчих проваджень.

ДПС у Закарпатській області