Роз’яснення Управління Держпраці щодо змін, внесених до порядку реєстрації та ведення обліку великотоннажного транспорту

2 роки ago admin 0

Начальник відділу інспекційної роботи, ринкового нагляду, надання адміністративних послуг, розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Закарпатській області Володимир Яцків надав роз’яснення працівникам центрів надання адміністративних послуг щодо змін, внесених постановою Кабміну від восьмого липня цього року  № 617 до постанови Кабінету Міністрів України №8 від 06.01.2010 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».

Зокрема, повідомив, що на зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб (далі – ТТЗ) територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак. Номерні знаки не видаються, а присвоюються, про що робляться відповідні позначки на свідоцтві про реєстрацію.

Суттєво змінено перелік документів, які потрібні для проведення реєстраційних дій.

Так, для реєстрації ТТЗ подаються такі документи: 1) заява власника; 2) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ; 3) декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, та які реєструються вперше; 4) акт технічного огляду.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше як п’ять років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі – свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності — довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу.

Для перереєстрації ТТЗ: 1) заява власника; 2) свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу; 3) акт технічного огляду ТТЗ.

Для зняття з обліку ТТЗ: 1) заява власника; 2) свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу; 3) акт технічного огляду ТТЗ або акт на списання основних засобів, заява – для фізичних осіб; 4) акт ліквідації основних засобів.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.