В Хусті відкрили ще один навчально-практичний центр

2 роки ago admin 0

На сьогоднішній
день величезна кількість автомобілів буквально заполонила вулиці нашої країни.
Щоб цей величезний автопарк постійно міг перебувати в справному стані,
необхідна спеціальна служба по діагностиці несправностей і ремонту автомобілів.
Працівниками цієї служби є автослюсарі. У завдання автослюсаря входить,
насамперед, виявлення несправності в автомобілі, загальна оцінка стану машини,
а також подальший ремонт, регулювання і налагодження механізмів автомобіля.

Сьогодні, 10 червня, в Хустському
професійному ліцеї (керівник Роман І. М.) урочисто відкрили навчально-практичний
центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з ремонту
колісних транспортних засобів».

Новостворений центр здійснюватиме
навчання учнів та стажування робітників які мають в своєму штаті
автослюсарів,  стажування майстрів виробничого навчання та викладачів
професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів за галузевим
спрямуванням.  Заклади також надаватиме послуги з  перепідготовки
незайнятого населення, підвищення кваліфікації. У центрах можна буде пройти і
курсову підготовку, взяти участь у тренінгових заходів; серед напрямків роботи
–  залучення соціальних партнерів до підготовки робітничих кадрів для
швейної промисловості через елементи дистанційної освіти.

В урочистих заходах
з нагоди відкриття навчально-практичного центру взяли участь почесні гості:
голова Хустської районної ради Юрій Іванчо, керуючий справами Хустської міської
ради Василь Сабадош, начальник відділу освіти
Хустської районної державної адміністрації Михайло Калинич, начальник
управління освіти, молоді і спорту у справах релігій Хустської міської ради
Василь Мочарник, директор Хустської міськрайонної філії Закарпатського
обласного центру зайнятості Володимир Гуц, представники ЗМІ.

Функції
навчально-виробничого центру
з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів»:


сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів (слухачів) закладу,
перепідго­товка безробітних громадян, підвищення квалі­фікації, стажування
робітників підприємств з використанням технологічних і виробничих інновацій;


організація стажування майстрів виробни­чого навчання. викладачів професійно-теоретичної
підготовки інших навчальних за­кладів на базі НЦП;


внесення пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів
про­фесійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на
вивчення та оволо­діння учнями (слухачами) новітніми матеріала­ми і
технологіями;


надання тренінгових, маркетингових, інфо­рмаційних, виробничих послуг з метою
вирі­шення поточних і програмних завдань, що сто­ять перед навчальним закладом;


надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним
закладам регіону з питань впровадження у навчально- виробничий процес новітніх
сантехнічних мате­ріалів і технологій в сфері ремонту автомобілів;


розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення
якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників,
методичних рекоменда­цій, педагогічних програмних засобів, дидакти­чних
матеріалів та інше;

– організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань обласних методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх методик діагностування та ремонту автомобілів.