Як виконувалася Програма розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області у 2018 році?

5 років ago admin 0

Готуючись до 14-ї сесії облради, обласні обранці вивчатимуть та затверджуватимуть звіт про хід виконання Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки. Проект рішення оприлюднений на сайті облради.

Виконавець документу – департамент інфраструктури, розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА, зазначає, що метою Програми є – створення прикордонної інфраструктури, яка сприятиме транспортній та суспільно-економічній інтеграції прикордонних регіонів, які наразі розділені між собою, так, щоб наявність лінії кордону не становила ніякої фізичної перешкоди для міждержавного транспортного руху громадян та товарів.

У пояснювальній записці наголошується, що існуюча система пунктів пропуску через державний кордон не повною мірою задовольняє потреби країни в розвитку міжнародних зв’язків, не забезпечує швидкого та комфортного перетинання державного кордону особами і переміщення через нього вантажів, шкодить міжнародному іміджу країни, стримує зростання транзитних перевезень територією держави, спричиняє значні економічні втрати, не сприяє інтеграції України в європейське співтовариство.

Для подолання існуючої проблеми є необхідність у: будівництві нових та реконструкції діючих пунктів пропуску через державний кордон; облаштуванні сервісних зон на ділянках перед пунктами пропуску; землевідведенні для будівництва нових пунктів пропуску та сервісних зон до них; облаштуванні інфраструктури пунктів пропуску; реконструкції та будівництві під’їзних автодоріг до державних кордонів; забезпеченні пунктів пропуску необхідним інженерно-технічним, технологічним та обчислювальним обладнанням, сучасними телекомунікаційними мережами і системами захисту; закупівлі і оснащенні сучасними засобами обчислювальної техніки, засобами і мережами телекомунікацій та системами захисту; використанні міжнародної технічної допомоги на оснащення митних та прикордонних підрозділів.

Оснащення митних органів технічними засобами митного контролю, засобами обчислювальної техніки, засобами і мережами телекомунікацій, системами захисту повинно базуватися на комплексному підході з урахуванням, зокрема: наявних міждержавних домовленостей про створення пунктів пропуску на державному кордоні та точки з’єднання міжнародних автомобільних магістралей; зацікавленості та долучення територіальних громад суміжних країн у питаннях створення пунктів пропуску на їх територіях;   перспективи розбудови інфраструктури пунктів пропуску за постійною схемою;

визначення пріоритетів у розбудові та оснащенні пунктів пропуску.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених ДФС України у держбюджеті на відповідний рік, обласного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством

Відповідно до Програми  на 2018 рік передбачено фінансування у розмірі 1039,11 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 1029,66 млн грн, обласного бюджету – 9,45 млн грин. «Однак фінансування у звітному періоді з державного та обласного бюджетів на Програму не здійснювалося», – констатує директор департаменту інфраструктури, розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА Едуард Маляр.

Прес-служба Закарпатської облради