Реалізація цієї Програми дасть змогу зберегти біорізноманіття Закарпатського краю на десятиліття

5 років ago admin 0

У ході 13-ї сесії депутати облради ухвалили Програму охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки, яка націлена на реалізацію положень Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року.

Метою Програми є  забезпечення реалізації екологічної політики спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

Департамент екології та природних ресурсів ОДА передбачив 15 природоохоронних заходів, послідовна реалізація яких допоможе зберегти біологічне різноманіття краю на десятиліття. Серед першочергових завдань Програми: охорона і раціональне використання водних ресурсів; охорона атмосферного повітря; стан та розвиток природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі; наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій.

Щодо водних ресурсів, то для області характерний високий ступінь загрози паводків та повеней, що вимагає заходів із захисту від внутрішніх вод, створення нових та реконструкцію існуючих берегоукріплень, інших заходів із стабілізації ситуації тощо.

Територія області перерізана густою мережею рік. Всього в області протікає 9426 рік сумарною довжиною 19723 км. Загальна протяжність річки Тиса – 967 км, з них у межах України – 262 км. На території області вона приймає праві притоки: річки Косовська, Тересва, Теребля, Ріка, Боржава.

За даними інвентаризації штучних та природних водойм на території області, проведеної Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса спільно з міжрайонними управліннями водного господарства, на території області наявні 698 водних об’єктів, у тому числі – 9 водосховищ комплексного призначення, 645 ставків, 44 озера. Найбільшим є Синевирське озеро з площею близько 7 га, середньою глибиною 15-16 м. Воно розташоване на висоті 989 м над рівнем моря.

Прогнозні ресурси питних підземних вод в області за даними Закарпатської  геологорозвідувальної експедиції становлять 1,1093 млн м3/добу. В цілому цих ресурсів достатньо для задоволення потреб населення в питній воді, але вони розповсюджені дуже нерівномірно.

Вирішення проблеми очистки стічних вод та припинення забруднення водних об’єктів можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на національному, регіональному та місцевому рівнях.

У частині розвитку природно-заповідної справи в Україні Закарпатська область посідає одне з провідних місць. Відсоток фактичної площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду до загальної площі області становить 14,15. Станом на 01.01.2018 в області взято на облік 468 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 180509,8198 га, з них загальнодержавного значення – 34 об’єкти, загальною площею 155534,514 га, місцевого значення – 434 об’єкти, загальною площею 24975,3058 га.

Найбільш дієвим заходом збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, закарпатські екологи вважають – створення нових і розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Наразі департаментом екології та природних ресурсів ОДА здійснені заходи щодо удосконалення проведення спостережень за станом довкілля шляхом упровадження новітніх геоінформаційних технологій, методик та обладнання відповідно до стандартів Європейського Союзу, виконано роботи зі створення веб-інструмента геоінформаційної системи моніторингу довкілля Закарпатської області. Сайт моніторингу довкілля наразі складається з трьох наступних модулів, як то «Природно-заповідний фонд», «Моніторинг поверхневих вод» та «Біотопи (оселища)». Планується створення додаткових модулів та модернізація існуючих.

Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, буде здійснюватися за рахунок коштів та у межах видатків обласного бюджету, державного, місцевого бюджетів та власних коштів підприємств, інвестиційних коштів, міжнародної технічної допомоги і грантів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми упродовж двох років, складає 21,1 млн.грн, із яких 7,1 млн  – із обласного бюджету.

Прес-служба Закарпатської облради